Pinterest
Malmö hamn 1946

Malmö förr: Bilder från hamnen i olika tidsepoker under 1900 talet

Folkets park, entrén mot nuvarande...

Folkets park, entrén mot nuvarande...

Styrdans på Amiralen, 1951.

Styrdans på Amiralen, 1951.

Teatern i Folkets park Malmö, 1930.

Teatern i Folkets park Malmö,

Stortorget ca 40/50-tal

Stortorget ca 40/50-tal

Utanför entrén, tidigt 1900-tal.

Utanför entrén, tidigt 1900-tal.

Malmö. Motiv från inre hamnen. 1930 tal

Malmö förr: Bilder från hamnen i olika tidsepoker under 1900 talet

Malmö. Inre hamnen och Skeppsbron  1920 tal

Malmö förr: Bilder från hamnen i olika tidsepoker under 1900 talet

Folkets park och Moriskan ca 40/50-tal

Folkets park och Moriskan ca

Malmö förr: 14 foton från mitten av 1900 talet

Malmö förr: 14 foton från mitten av 1900 talet

Malmö förr: 14 foton från mitten av 1900 talet

Malmö förr: 14 foton från mitten av 1900 talet

Malmö förr: 14 foton från mitten av 1900 talet

Malmö förr: 14 foton från mitten av 1900 talet

Södervärns vattentorn på 1930-talet, utan plaskedamm. Foto: SYDSVENSKAN

Ett vattentorn går i pension

Södervärns vattentorn under uppbyggnad, med 1:ans spårvagn i förgrunden. FOTO: Malmö VA-verkets arkiv (ur boken Malmö - den törstande staden).

Ett vattentorn går i pension

Branden i berg-och dalbanan, 1944.

Branden i berg-och dalbanan,