Tyresta växter

30 Pins126 Följare
Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i ängar och öppna skogsmarker.

Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i ängar och öppna skogsmarker.

Murgrönsveronika är vanlig i södra Sverige, från Skåne till Gotland, den avtar sedan i frekvens mot norr men påträffas sällsynt upp till Jämtland. Den växer i åkrar, på stränder och i lundar och trädgårdar.

Murgrönsveronika är vanlig i södra Sverige, från Skåne till Gotland, den avtar sedan i frekvens mot norr men påträffas sällsynt upp till Jämtland. Den växer i åkrar, på stränder och i lundar och trädgårdar.

Tysk fingerört förekommer från Skåne till Jämtland, men är sällsynt och ofta tillfällig. Den påträffas oftast i vägkanter, gräsmarker och på grusiga ruderatmarker.

Tysk fingerört förekommer från Skåne till Jämtland, men är sällsynt och ofta tillfällig. Den påträffas oftast i vägkanter, gräsmarker och på grusiga ruderatmarker.

Klockpyrola är ganska ovanlig men förekommer i nästan hela landet. Den växer gärna i mossig, fuktig skogsmark, i vitmossa och kärrkanter.

Klockpyrola är ganska ovanlig men förekommer i nästan hela landet. Den växer gärna i mossig, fuktig skogsmark, i vitmossa och kärrkanter.

Ängsklocka

Ängsklocka

Vårspegel Spergula morisonii habitus

Vårspegel Spergula morisonii habitus

Vit sötväppling är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige men den förekommer också sällsynt eller tillfälligt i de norra landskapen. Den växer på öppen kulturpåverkad mark, till exempel i vägkanter, på banvallar och ruderatmark.

Vit sötväppling är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige men den förekommer också sällsynt eller tillfälligt i de norra landskapen. Den växer på öppen kulturpåverkad mark, till exempel i vägkanter, på banvallar och ruderatmark.

Klubbstarr är en ganska sällsynt art som växer på fuktig kalkrik mark, till exempel fuktängar och stränder. Den är vanligare i norra Sverige och förekommer ända upp på kalfjället.

Klubbstarr är en ganska sällsynt art som växer på fuktig kalkrik mark, till exempel fuktängar och stränder. Den är vanligare i norra Sverige och förekommer ända upp på kalfjället.

Låsbräken är ganska vanlig i hela landet men är ofta svår att få syn på. Den växer oftast i torra backar och hagar, gärna betesmarker med lågväxt gräsvegetation.

Låsbräken är ganska vanlig i hela landet men är ofta svår att få syn på. Den växer oftast i torra backar och hagar, gärna betesmarker med lågväxt gräsvegetation.

Rödtoppa är mindre allmän och förekommer från Skåne till Gästrikland. Den växer i kulturpåverkad gräsmark, vägkanter och betesmarker, men kan även påträffas på havsstränder.

Rödtoppa är mindre allmän och förekommer från Skåne till Gästrikland. Den växer i kulturpåverkad gräsmark, vägkanter och betesmarker, men kan även påträffas på havsstränder.

Pinterest
Sök