Tyresta växter

Collection by Peter Viksten

30 
Pins
 • 
126 
Followers
Peter Viksten
Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i ängar och öppna skogsmarker. Lappland, Sweden, Flora, Herbs, Plants, Pictures, Herb, Planters

Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i ängar och öppna skogsmarker.

Tysk fingerört förekommer från Skåne till Jämtland, men är sällsynt och ofta tillfällig. Den påträffas oftast i vägkanter, gräsmarker och på grusiga ruderatmarker. Lappland, Sweden, Flora, Plants, Pictures, Planters

Tysk fingerört förekommer från Skåne till Jämtland, men är sällsynt och ofta tillfällig. Den påträffas oftast i vägkanter, gräsmarker och på grusiga ruderatmarker.

Backsmörblomma är en sydlig art som huvudsakligen förekommer upp till Uppland, men även längre norrut i inlandet och längs Norrlandskusten. Arten växer på torra kalkrika backar, ängar och skogsbryn och är ganska vanlig. Flora, Plants, Planters

Backsmörblomma är en sydlig art som huvudsakligen förekommer upp till Uppland, men även längre norrut i inlandet och längs Norrlandskusten. Arten växer på torra kalkrika backar, ängar och skogsbryn och är ganska vanlig.

Murgrönsveronika är vanlig i södra Sverige, från Skåne till Gotland, den avtar sedan i frekvens mot norr men påträffas sällsynt upp till Jämtland. Den växer i åkrar, på stränder och i lundar och trädgårdar. Lappland, Lund, Verona, Sweden, Flora, Herbs, Pictures, Herb

Murgrönsveronika är vanlig i södra Sverige, från Skåne till Gotland, den avtar sedan i frekvens mot norr men påträffas sällsynt upp till Jämtland. Den växer i åkrar, på stränder och i lundar och trädgårdar.

Grönkulla förekommer i nästan hela landet men är vanligare i de nordliga delarna ner till Uppland. Den växer i örtrika skogar, lundar, ängar och betesmarker. Skogar, Lund, Dandelion, Flora, Plants, Dandelions, Planters

Grönkulla förekommer i nästan hela landet men är vanligare i de nordliga delarna ner till Uppland. Den växer i örtrika skogar, lundar, ängar och betesmarker.

Italienskt rajgräs är ganska vanlig, men ofta kortlivad och tillfällig. Den påträffas för det mesta i nyanlagda gräsmattor Flora, Herbs, Herb

Italienskt rajgräs är ganska vanlig, men ofta kortlivad och tillfällig. Den påträffas för det mesta i nyanlagda gräsmattor

Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark. Flora, Plants, Planters

Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark.

Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark. Flora, Plants, Planters

Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark.

Vippärt förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i flera landskap. Den växer i lundar men även i skogsbackar och skogsbryn. Flora, Herbs, Herb

Vippärt förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i flera landskap. Den växer i lundar men även i skogsbackar och skogsbryn.

Taggstarr är tämligen allmän i hela landet utom i norra delen av fjällkedjan. Den förekommer på näringsfattiga myrar, ofta i vitmossa. Delena, Flora, Home Decor, Homemade Home Decor, Decoration Home, Room Decor, Interior Design, Home Interiors, Interior Decorating

Taggstarr är tämligen allmän i hela landet utom i norra delen av fjällkedjan. Den förekommer på näringsfattiga myrar, ofta i vitmossa.

Strandviol är en sällsynt art som förekommer i södra och mellersta Sverige. Den växer på stränder och betade ängar, gärna sådana som betas av hästar. Arten har minskat på senare år, vilket främst beror på minskande bete och igenväxning av växtplatserna. Flora, Plants, Planters

Strandviol är en sällsynt art som förekommer i södra och mellersta Sverige. Den växer på stränder och betade ängar, gärna sådana som betas av hästar. Arten har minskat på senare år, vilket främst beror på minskande bete och igenväxning av växtplatserna.

Carex testacea Olive/bronze shiny narrow evergreen leaves, turning almost orange in sun, green in shade. H S Brown flowers late spring - midsummer on max. Gravel Garden, Rain Garden, Garden Plants, Landscape Design, Garden Design, Brown Flowers, Drought Tolerant Plants, Shade Plants, North Yorkshire

Tuvsäv växer på fuktiga, kalkfattiga marker i nästan hela landet, den är dock betydligt vanligare i landets norra delar än i Sydsverige.

Låsbräken är ganska vanlig i hela landet men är ofta svår att få syn på. Den växer oftast i torra backar och hagar, gärna betesmarker med lågväxt gräsvegetation. Flora, Plants, Planters

Låsbräken är ganska vanlig i hela landet men är ofta svår att få syn på. Den växer oftast i torra backar och hagar, gärna betesmarker med lågväxt gräsvegetation.