Tyresta växter

29 Pins126 Followers
Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i ängar och öppna skogsmarker.

Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i ängar och öppna skogsmarker.

Tysk fingerört förekommer från Skåne till Jämtland, men är sällsynt och ofta tillfällig. Den påträffas oftast i vägkanter, gräsmarker och på grusiga ruderatmarker.

Tysk fingerört förekommer från Skåne till Jämtland, men är sällsynt och ofta tillfällig. Den påträffas oftast i vägkanter, gräsmarker och på grusiga ruderatmarker.

Murgrönsveronika är vanlig i södra Sverige, från Skåne till Gotland, den avtar sedan i frekvens mot norr men påträffas sällsynt upp till Jämtland. Den växer i åkrar, på stränder och i lundar och trädgårdar.

Murgrönsveronika är vanlig i södra Sverige, från Skåne till Gotland, den avtar sedan i frekvens mot norr men påträffas sällsynt upp till Jämtland. Den växer i åkrar, på stränder och i lundar och trädgårdar.

Grönkulla förekommer i nästan hela landet men är vanligare i de nordliga delarna ner till Uppland. Den växer i örtrika skogar, lundar, ängar och betesmarker.

Grönkulla förekommer i nästan hela landet men är vanligare i de nordliga delarna ner till Uppland. Den växer i örtrika skogar, lundar, ängar och betesmarker.

Klasefibbla

Klasefibbla

Italienskt rajgräs är ganska vanlig, men ofta kortlivad och tillfällig. Den påträffas för det mesta i nyanlagda gräsmattor

Italienskt rajgräs är ganska vanlig, men ofta kortlivad och tillfällig. Den påträffas för det mesta i nyanlagda gräsmattor

Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark.

Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark.

Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark.

Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark.

Backsmörblomma är en sydlig art som huvudsakligen förekommer upp till Uppland, men även längre norrut i inlandet och längs Norrlandskusten. Arten växer på torra kalkrika backar, ängar och skogsbryn och är ganska vanlig.

Backsmörblomma är en sydlig art som huvudsakligen förekommer upp till Uppland, men även längre norrut i inlandet och längs Norrlandskusten. Arten växer på torra kalkrika backar, ängar och skogsbryn och är ganska vanlig.

Vippärt förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i flera landskap. Den växer i lundar men även i skogsbackar och skogsbryn.

Vippärt förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i flera landskap. Den växer i lundar men även i skogsbackar och skogsbryn.

Taggstarr är tämligen allmän i hela landet utom i norra delen av fjällkedjan. Den förekommer på näringsfattiga myrar, ofta i vitmossa.

Taggstarr är tämligen allmän i hela landet utom i norra delen av fjällkedjan. Den förekommer på näringsfattiga myrar, ofta i vitmossa.

Strandviol är en sällsynt art som förekommer i södra och mellersta Sverige. Den växer på stränder och betade ängar, gärna sådana som betas av hästar. Arten har minskat på senare år, vilket främst beror på minskande bete och igenväxning av växtplatserna.

Strandviol är en sällsynt art som förekommer i södra och mellersta Sverige. Den växer på stränder och betade ängar, gärna sådana som betas av hästar. Arten har minskat på senare år, vilket främst beror på minskande bete och igenväxning av växtplatserna.

Tuvsäv växer på fuktiga, kalkfattiga marker i nästan hela landet, den är dock betydligt vanligare i landets norra delar än i Sydsverige.

Tuvsäv växer på fuktiga, kalkfattiga marker i nästan hela landet, den är dock betydligt vanligare i landets norra delar än i Sydsverige.

Låsbräken är ganska vanlig i hela landet men är ofta svår att få syn på. Den växer oftast i torra backar och hagar, gärna betesmarker med lågväxt gräsvegetation.

Låsbräken är ganska vanlig i hela landet men är ofta svår att få syn på. Den växer oftast i torra backar och hagar, gärna betesmarker med lågväxt gräsvegetation.

Rödtoppa är mindre allmän och förekommer från Skåne till Gästrikland. Den växer i kulturpåverkad gräsmark, vägkanter och betesmarker, men kan även påträffas på havsstränder.

Rödtoppa är mindre allmän och förekommer från Skåne till Gästrikland. Den växer i kulturpåverkad gräsmark, vägkanter och betesmarker, men kan även påträffas på havsstränder.

Vit sötväppling är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige men den förekommer också sällsynt eller tillfälligt i de norra landskapen. Den växer på öppen kulturpåverkad mark, till exempel i vägkanter, på banvallar och ruderatmark.

Vit sötväppling är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige men den förekommer också sällsynt eller tillfälligt i de norra landskapen. Den växer på öppen kulturpåverkad mark, till exempel i vägkanter, på banvallar och ruderatmark.

Pinterest
Search