Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljus som energikälla.

Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljus som energikälla.

Science in Kindergarten: Growing Seeds in Photo Face Cups (from Kindergarten Rocks) via RainbowsWithinReach #Kinderchat

Springtime Science with Seeds

Science in Kindergarten: Growing Seeds in Photo Face Cups (from Kindergarten Rocks) via RainbowsWithinReach

Pinterest
Search