Utforska de här idéerna och mycket mer!

Carl Otto Mörner - the kingmaker

Carl Otto Mörner - the kingmaker

Hammarby of Carl Linnaeus, Uppland, Sweden    A group of students outside the main building of the botanist and physician Carl Linnaeus' Hammarby estate, which he bought in 1758.

Hammarby of Carl Linnaeus, Uppland, Sweden A group of students outside the main building of the botanist and physician Carl Linnaeus' Hammarby estate, which he bought in 1758.

Princess Chivekiar Ibrahim (1876-1947), First Wife of King Fouad of Egypt

Princess Chivekiar Ibrahim (1876-1947), First Wife of King Fouad of Egypt

Bolackare (av ordet bolag, "bolagskarl") kallades de egendomslösa arbetare i Norrlands skogsbygder som arbetade med omväxlande skogshuggning, flottning och sågverksarbete hos olika skogsbolag och flottningsföreningar. Bolackarna uppstod som kategori under åren efter 1850, då skogsnäringen i Norrland expanderade starkt, och existerade ungefär fram till andra världskriget. De rekryterades främst bland de olika kategorierna av kringvandrande arbetare som för att få arbete sökte sig till…

Bolackare (av ordet bolag, "bolagskarl") kallades de egendomslösa arbetare i Norrlands skogsbygder som arbetade med omväxlande skogshuggning, flottning och sågverksarbete hos olika skogsbolag och flottningsföreningar. Bolackarna uppstod som kategori under åren efter 1850, då skogsnäringen i Norrland expanderade starkt, och existerade ungefär fram till andra världskriget. De rekryterades främst bland de olika kategorierna av kringvandrande arbetare som för att få arbete sökte sig till…

Kolmilor och tjärmilor

Kolmilor och tjärmilor

Lista över Sveriges regenter | List of Swedish monarchs and regents (riksföreståndare)

Lista över Sveriges regenter | List of Swedish monarchs and regents (riksföreståndare)

Statare were married farmworkers in Sweden who received payment primarily in kind. The system existed mainly in southern Sweden and reached its maximum extent in the late 19th century. Thereafter the system gradually declined until it was formally abolished in 1945. These agricultural laborers were generally viewed as being on the lowest rungs of Swedish society. (cf. indentured servitude)

Statare were married farmworkers in Sweden who received payment primarily in kind. The system existed mainly in southern Sweden and reached its maximum extent in the late 19th century. Thereafter the system gradually declined until it was formally abolished in 1945. These agricultural laborers were generally viewed as being on the lowest rungs of Swedish society. (cf. indentured servitude)

Queen Fawzia of Iran, first wife of the shah, originally princess of Egypt daughter of queen Nazli and king Farouk.

Queen Fawzia of Iran, first wife of the shah, originally princess of Egypt daughter of queen Nazli and king Farouk.

Old road and bridge in the North-West Highlands, Scotland, UK, via Flickr.

Old road and bridge in the North-West Highlands, Scotland, UK, via Flickr.

Goldsmith kit

Goldsmith kit

Pinterest
Sök