Explore Om and more!

Explore related topics

Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande (häftad)

Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande (häftad)

Tio trasiga teorier_alla skisser.pdf

Tio trasiga teorier_alla skisser.pdf

Mad Cowboy - full documentary (plenty of reason to become a vegetarian, if you can stomach watching it)

Mad Cowboy - full documentary (plenty of reason to become a vegetarian, if you can stomach watching it)

Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap av Erik Rautalinko.	Häftad, 2013   280 kr

Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap av Erik Rautalinko. Häftad, 2013 280 kr

Getting to yes, negotiating agreement without giving in

Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In eBook: Roger Fisher, William L. Ury, Bruce Patton: Recommended by Eric Barker

Lektionen är helig : när undervisningen står i centrum (häftad)

Lektionen är helig : när undervisningen står i centrum (häftad)

Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar

Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar

stephen covey

The alternative : solving life's most difficult problems / Stephen R. Covey with Breck England.

Så fungerar KBT | Psykolog Malmo

Så fungerar KBT | Psykolog Malmo

Att genomföra en högskole- eller universitetsutbildning är ett stort och viktigt projekt. För att klara av det behöver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Här får du lära dig att sålla fram den väsentliga kunskapen ur stora mängder information, en färdighet som är avgörande för att du ska lyckasmed dina studier.I boken Studieteknik presenteras en modell med fem tydliga steg somhjälper dig att skaffa överblick, hitta en strategi och bearbeta informationen. Du får många…

Att genomföra en högskole- eller universitetsutbildning är ett stort och viktigt projekt. För att klara av det behöver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Här får du lära dig att sålla fram den väsentliga kunskapen ur stora mängder information, en färdighet som är avgörande för att du ska lyckasmed dina studier.I boken Studieteknik presenteras en modell med fem tydliga steg somhjälper dig att skaffa överblick, hitta en strategi och bearbeta informationen. Du får många…

Bråkiga barn, barn

Bråkiga barn, barn

Life is what you make it

Life is what you make it

Pinterest
Search