Explore School Door Decorations, School Doors, and more!

Bildresultat för läsfixarna

Bildresultat för läsfixarna

Samtal mellan två lärare: Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Samtal mellan två lärare: Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Läsuppgifter 2

Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)

Läsuppgifter 2

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Diktanalys vilka tankar får du? Tolka Intryck vad känner du? vad tänker du på? kan du se det framför dig? känner du igen dig?  var det något du inte förstod? vem är jag:et? Sammanfatta Reflektera v...

Diktanalys vilka tankar får du? Tolka Intryck vad känner du? vad tänker du på? kan du se det framför dig? känner du igen dig? var det något du inte förstod? vem är jag:et? Sammanfatta Reflektera v...

Pinterest
Search