Explore these ideas and more!

Del av Placat 1687 Sveriges Riksvapen

Del av Placat 1687 Sveriges Riksvapen

Placat 1716 Vapensköld Sveriges Riksvapen

Placat 1716 Vapensköld Sveriges Riksvapen

Kungörelse 1833

Kungörelse 1833

Krigsförklaringen sid 2

Krigsförklaringen sid 2

Placat gifwit Ystad den 9 Januarii 1716: Wij Carl med GUDS Nåde /Sweriges/Götes och Wändes Konung; Stor-Furste til Finland; Hertig uti Skåne/Estland/Lijfland/Carelen/Brehmen o.s.v.

Placat gifwit Ystad den 9 Januarii 1716: Wij Carl med GUDS Nåde /Sweriges/Götes och Wändes Konung; Stor-Furste til Finland; Hertig uti Skåne/Estland/Lijfland/Carelen/Brehmen o.s.v.

Del av Placat 1687 Locus Sigilli (LS)

Del av Placat 1687 Locus Sigilli (LS)

Kungörelse angående Undwikande av främmande ord och talesätt uti alla Kungörelser, Handlingar och Skrifter, som til Menighetens efterrättelse utgifwas 5 Julii 1810 Undrrskrivet Carl (Karl XIII)

Kungörelse angående Undwikande av främmande ord och talesätt uti alla Kungörelser, Handlingar och Skrifter, som til Menighetens efterrättelse utgifwas 5 Julii 1810 Undrrskrivet Carl (Karl XIII)

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754

Kongl. Majts Nådige PLACAT angående Bertalning till Creditorerne  Gifwit Ystad den 9 Januarii 1716 Karl XII bodde ibland i Ystad och styrde Sverige därifrån. Bl.a. 13/12 1715-18/2 1716. Försättsblad

Kongl. Majts Nådige PLACAT angående Bertalning till Creditorerne Gifwit Ystad den 9 Januarii 1716 Karl XII bodde ibland i Ystad och styrde Sverige därifrån. Bl.a. 13/12 1715-18/2 1716. Försättsblad

Placat Emoot Tobaks införande... Gifwit Stockholm den 12 Aprilis, 1687 Carolus (Karl XI)

Placat Emoot Tobaks införande... Gifwit Stockholm den 12 Aprilis, 1687 Carolus (Karl XI)

Placat, sista sidan Til yttermera Wisso / hafwe Wij detta / med egen handunderskrifft / och wårt kongl, Sigil bekräftat Ystad / d.9 Januarii 1716 CAROLUS (Karl XII)

Placat, sista sidan Til yttermera Wisso / hafwe Wij detta / med egen handunderskrifft / och wårt kongl, Sigil bekräftat Ystad / d.9 Januarii 1716 CAROLUS (Karl XII)

Kungörelse om Förbud för Kreaturs utsläppande å gator ... 1796

Kungörelse om Förbud för Kreaturs utsläppande å gator .

Sidan 4. Gustaf Adolph = Gustav IV Adolf

Sidan 4. Gustaf Adolph = Gustav IV Adolf

Wi Gustaf Adolph med Guds Nåde Sweriges, Götes och Wendes konung u.u.u.... Sidan1

Wi Gustaf Adolph med Guds Nåde Sweriges, Götes och Wendes konung u.u.u.... Sidan1

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754 Sista sidan

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754 Sista sidan

Resolution angående Deras Straff / hwilka på något sätt sielfwilligt gjort sig oduglige til at slipps dymedelst ifrån Soldaste-tiensten 9 Decemb 1717 Carolus (Karl XII)

Resolution angående Deras Straff / hwilka på något sätt sielfwilligt gjort sig oduglige til at slipps dymedelst ifrån Soldaste-tiensten 9 Decemb 1717 Carolus (Karl XII)

Pinterest
Search