Utforska de här idéerna och mycket mer!

Del av Placat 1687 Sveriges Riksvapen

Del av Placat 1687 Sveriges Riksvapen

Placat 1716 Vapensköld Sveriges Riksvapen

Placat 1716 Vapensköld Sveriges Riksvapen

Kungörelse 1833

Kungörelse 1833

Del av Placat 1687 Locus Sigilli (LS)

Del av Placat 1687 Locus Sigilli (LS)

Krigsförklaringen sid 2

Krigsförklaringen sid 2

Placat gifwit Ystad den 9 Januarii 1716: Wij Carl med GUDS Nåde /Sweriges/Götes och Wändes Konung; Stor-Furste til Finland; Hertig uti Skåne/Estland/Lijfland/Carelen/Brehmen o.s.v.

Placat gifwit Ystad den 9 Januarii 1716: Wij Carl med GUDS Nåde /Sweriges/Götes och Wändes Konung; Stor-Furste til Finland; Hertig uti Skåne/Estland/Lijfland/Carelen/Brehmen o.s.v.

Kungörelse angående Undwikande av främmande ord och talesätt uti alla Kungörelser, Handlingar och Skrifter, som til Menighetens efterrättelse utgifwas 5 Julii 1810 Undrrskrivet Carl (Karl XIII)

Kungörelse angående Undwikande av främmande ord och talesätt uti alla Kungörelser, Handlingar och Skrifter, som til Menighetens efterrättelse utgifwas 5 Julii 1810 Undrrskrivet Carl (Karl XIII)

Kongl. Majts Nådige PLACAT angående Bertalning till Creditorerne  Gifwit Ystad den 9 Januarii 1716 Karl XII bodde ibland i Ystad och styrde Sverige därifrån. Bl.a. 13/12 1715-18/2 1716. Försättsblad

Kongl. Majts Nådige PLACAT angående Bertalning till Creditorerne Gifwit Ystad den 9 Januarii 1716 Karl XII bodde ibland i Ystad och styrde Sverige därifrån. Bl.a. 13/12 1715-18/2 1716. Försättsblad

Placat Emoot Tobaks införande... Gifwit Stockholm den 12 Aprilis, 1687 Carolus (Karl XI)

Placat Emoot Tobaks införande... Gifwit Stockholm den 12 Aprilis, 1687 Carolus (Karl XI)

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754

Pinterest
Sök