Utforska de här idéerna och mycket mer!

Utforska relaterade ämnen

Sex trender som driver på #digiskol. NMC Horizon Report Europe : 2014 Schools Edition . Där bl a #blendedlearning tas upp som en av sex områden som utvecklas av #digiskol https://www.youtube.com/watch?v=KFcc2ofE5UI . NMC:s rapport http://www.nmc.org/publications/2014-nmc-horizon-report-europe-schools Direktlänk: http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-EU-EN.pdf . Mer info i Stefans blogg: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/10/08/den-digitala-utvecklingen-av-skolan-i-europa/ .

Sex trender som driver på #digiskol. NMC Horizon Report Europe : 2014 Schools Edition . Där bl a #blendedlearning tas upp som en av sex områden som utvecklas av #digiskol https://www.youtube.com/watch?v=KFcc2ofE5UI . NMC:s rapport http://www.nmc.org/publications/2014-nmc-horizon-report-europe-schools Direktlänk: http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-EU-EN.pdf . Mer info i Stefans blogg: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/10/08/den-digitala-utvecklingen-av-skolan-i-europa/ .

#TPACK modellen i Martin #Tallvid's #avhandling https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37829/1/gupea_2077_37829_1.pdf

#TPACK modellen i Martin #Tallvid's #avhandling https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37829/1/gupea_2077_37829_1.pdf

Nationellt centrum för #matematikutbildning http://ncm.gu.se/ På Twitter https://twitter.com/NCMaktuellt . På Fb https://www.facebook.com/pages/NCM-Nationellt-centrum-f%C3%B6r-matematikutbildning/424944850920858 . Eller https://www.facebook.com/pages/NCM-Nationellt-centrum-f%C3%B6r-matematikutbildning

Nationellt centrum för #matematikutbildning http://ncm.gu.se/ På Twitter https://twitter.com/NCMaktuellt . På Fb https://www.facebook.com/pages/NCM-Nationellt-centrum-f%C3%B6r-matematikutbildning/424944850920858 . Eller https://www.facebook.com/pages/NCM-Nationellt-centrum-f%C3%B6r-matematikutbildning

Kunskapskrav och krav på förmågor inom biologi i grundskolan http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/biologi . Detta diskuterades i detta tweetflöde https://twitter.com/hallbergs_tanke/status/603612245516546049 .

Kunskapskrav och krav på förmågor inom biologi i grundskolan http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/biologi . Detta diskuterades i detta tweetflöde https://twitter.com/hallbergs_tanke/status/603612245516546049 .

Dalholm & Svensson (2005) om bråkräkning http://dspace.mah.se/handle/2043/2380 . Se även: http://www.uppsatser.se/uppsats/d270f1e705/ . #uppsatser #matematik

Dalholm & Svensson (2005) om bråkräkning http://dspace.mah.se/handle/2043/2380 . Se även: http://www.uppsatser.se/uppsats/d270f1e705/ . #uppsatser #matematik

Hur använder skolan sina verksamhetsidéer?  Katina Thelin har tittat närmare på detta: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/huranvanderskolanenverksamhetside.5.3c130fed14278d400961c.html Avhandlingen i fullformat: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:650353/FULLTEXT01.pdf Katina på twitter https://twitter.com/KatinaThelin

Hur använder skolan sina verksamhetsidéer? Katina Thelin har tittat närmare på detta: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/huranvanderskolanenverksamhetside.5.3c130fed14278d400961c.html Avhandlingen i fullformat: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:650353/FULLTEXT01.pdf Katina på twitter https://twitter.com/KatinaThelin

#Siris #skolstatistik, exemplet Svedala http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:5:0::NO::P5_NIVA:K . Dessa värden diskuterades i någon mån den 13 maj 2015 https://twitter.com/kentlundgren/status/598522132558127104 , en diskussion som i sin tur byggde på denna tweet https://twitter.com/kentlundgren/status/598507462392709120 och https://twitter.com/kentlundgren/status/598513122329108480 .

#Siris #skolstatistik, exemplet Svedala http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:5:0::NO::P5_NIVA:K . Dessa värden diskuterades i någon mån den 13 maj 2015 https://twitter.com/kentlundgren/status/598522132558127104 , en diskussion som i sin tur byggde på denna tweet https://twitter.com/kentlundgren/status/598507462392709120 och https://twitter.com/kentlundgren/status/598513122329108480 .

Akademiska examen http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Akademiska_examina

Akademiska examen http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Akademiska_examina

Pedagogisk grundsyn enligt Stensmo (1994) http://www.tema.liu.se/tema-t/tol/publikationer/1.72851/jansson_t_2005_pedagogiska_paradigm.pdf

Pedagogisk grundsyn enligt Stensmo (1994) http://www.tema.liu.se/tema-t/tol/publikationer/1.72851/jansson_t_2005_pedagogiska_paradigm.pdf

Studenter på universitet kan inte stava http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5523044&play=4543999&playtype=Ljudklipp . Artikel: http://www.unt.se/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx . "Plugg i lust" föredrag i Lund http://www.lu.se/plugg-eller-lust-hur-far-vi-fart-pa-larandet . Ungdomars språk i farozonen http://fof.se/blogg/ungdomars-sprak-i-farozonen#.URSziebMDSg.twitter .

Studenter på universitet kan inte stava http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5523044&play=4543999&playtype=Ljudklipp . Artikel: http://www.unt.se/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570.aspx . "Plugg i lust" föredrag i Lund http://www.lu.se/plugg-eller-lust-hur-far-vi-fart-pa-larandet . Ungdomars språk i farozonen http://fof.se/blogg/ungdomars-sprak-i-farozonen#.URSziebMDSg.twitter .

Pinterest
Sök