Utforska de här idéerna och mycket mer!

Livets glada pussel: Uppdateringar - I lööve IT, #Kahoot goes GhostMode!... http://www.livetsgladapussel.se/2015/06/uppdateringar-i-loove-it-kahoot-goes.html .

Livets glada pussel: Uppdateringar - I lööve IT, #Kahoot goes GhostMode!... http://www.livetsgladapussel.se/2015/06/uppdateringar-i-loove-it-kahoot-goes.html .

Låt stå: Öppet klassrum - alla är inbjudna https://oppetklassrum.wordpress.com/om-mig/ . Se mer av Annika Sjödahl: https://annikasjodahl.wordpress.com/about/ . Annika på Twitter: https://twitter.com/annikasjodahl .

Om mig

Låt stå: Öppet klassrum - alla är inbjudna https://oppetklassrum.wordpress.com/om-mig/ . Se mer av Annika Sjödahl: https://annikasjodahl.wordpress.com/about/ . Annika på Twitter: https://twitter.com/annikasjodahl .

Åsa Aneviks, fröken Åsas (https://twitter.com/FrokenAsaA ) badge http://badges.p2pu.org/en/dashboard/%C3%85saA/badges on #digiskol. Bevis http://frokenasa.wordpress.com/det-digitala-skollyftet/ Facebookgrupp:  https:/www.facebook.com/groups/189248564600817/

Åsa Aneviks, fröken Åsas (https://twitter.com/FrokenAsaA ) badge http://badges.p2pu.org/en/dashboard/%C3%85saA/badges on #digiskol. Bevis http://frokenasa.wordpress.com/det-digitala-skollyftet/ Facebookgrupp: https:/www.facebook.com/groups/189248564600817/

Statens #medierad's podd nummer 2 om #MIKmodellen http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Poddar/Statens-mediepodd-avsnitt-2-MIK---om-kallkritik-och-lararens-framtida-roll/

Statens #medierad's podd nummer 2 om #MIKmodellen http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Poddar/Statens-mediepodd-avsnitt-2-MIK---om-kallkritik-och-lararens-framtida-roll/

#Wikipedia's #femgrundprinciper för #pedagoger https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tr%C3%A4ning/F%C3%B6r_pedagoger/Grundprinciper . Se även en lärares blogg (som arbetar mycket med #digiskol ): http://gunnelthydell.se/vi-publicerar/ .

#Wikipedia's #femgrundprinciper för #pedagoger https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tr%C3%A4ning/F%C3%B6r_pedagoger/Grundprinciper . Se även en lärares blogg (som arbetar mycket med #digiskol ): http://gunnelthydell.se/vi-publicerar/ .

Lärares vid LU intresse för e-lärande, och de stöd de säger sig fått (källa http://ced.lu.se/documents/userfiles/pages/158_Utveckling_e-larande_LU_maj2014.pdf , sid 18). Mer om rapporten från #CED vid Lunds universitet http://ced.lu.se/utveckling-av-e-larande-vid-lunds-universitet.aspx .

Lärares vid LU intresse för e-lärande, och de stöd de säger sig fått (källa http://ced.lu.se/documents/userfiles/pages/158_Utveckling_e-larande_LU_maj2014.pdf , sid 18). Mer om rapporten från #CED vid Lunds universitet http://ced.lu.se/utveckling-av-e-larande-vid-lunds-universitet.aspx .

Nacka kommuns sammanställning över #digitalabaskunskaper https://docs.google.com/document/d/1n75d8UnKfBZ6Ss_iqUv2JVt30pm1C2ug_orKbPYqKaI/mobilebasic?pli=1

Nacka kommuns sammanställning över #digitalabaskunskaper https://docs.google.com/document/d/1n75d8UnKfBZ6Ss_iqUv2JVt30pm1C2ug_orKbPYqKaI/mobilebasic?pli=1

Gunnel Thydells (https://twitter.com/GunnelThydell ) badge http://badges.p2pu.org/en/dashboard/GThydell/badges on #digiskol. Bevis http://gunnelthydell.se/whats-in-a-badge/

Gunnel Thydells (https://twitter.com/GunnelThydell ) badge http://badges.p2pu.org/en/dashboard/GThydell/badges on #digiskol. Bevis http://gunnelthydell.se/whats-in-a-badge/

Muntlig interaktion – övning med filmtolkning av reklamfilm med Zlatan

Muntlig interaktion – övning med filmtolkning av reklamfilm med Zlatan

Kent Lundgrens (https://twitter.com/kentlundgren ) badge http://badges.p2pu.org/en/dashboard/kentlundgren/badges on #digiskol. Bevis http://vfupraktik.wordpress.com/2013/12/28/ansokan-om-badge-i-digiskol/ Mer info om denna badge http://badges.p2pu.org/en/badge/view/245/ . Funderingar kring fortsatt arbete: http://storify.com/kentlundgren/badges-digiskol

Kent Lundgrens (https://twitter.com/kentlundgren ) badge http://badges.p2pu.org/en/dashboard/kentlundgren/badges on #digiskol. Bevis http://vfupraktik.wordpress.com/2013/12/28/ansokan-om-badge-i-digiskol/ Mer info om denna badge http://badges.p2pu.org/en/badge/view/245/ . Funderingar kring fortsatt arbete: http://storify.com/kentlundgren/badges-digiskol

Pinterest
Sök