Explore these ideas and more!

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Mosstakan Köket i Sörgården med pigan Hulda Stomberg från Karlanda som kardar ull.

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Mosstakan Köket i Sörgården med pigan Hulda Stomberg från Karlanda som kardar ull.

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Motorsågkurs som hölls i sockenstugan. Från vänster: Rune Nilsson, Bernt Nilsson, Alf Segolsson, Villy Kristoffersson, Okänd med skärmmössa, Lennart Olsson, Erik Fritzner Olsson, Emil Hult, Sven Lindkvist, Bäcklin kursledare, Sven-Erik Olsson, Einar Linder och okänd. 1957

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Motorsågkurs som hölls i sockenstugan. Från vänster: Rune Nilsson, Bernt Nilsson, Alf Segolsson, Villy Kristoffersson, Okänd med skärmmössa, Lennart Olsson, Erik Fritzner Olsson, Emil Hult, Sven Lindkvist, Bäcklin kursledare, Sven-Erik Olsson, Einar Linder och okänd. 1957

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog 1904.  ”Till Beteds skyttegille, hade förra fanjunkaren O.Andersson i Skönnerud år 1900 gifvit löfte att uppsätta 4 st. målskjutningstaflor å dennes mark, vid hvilket löfte skyttegillet bibehölls, då fanjunkare Anderssons fastighet genom köp öfvergick i Jernskog kommuns ego den 27 september 1904

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog 1904. ”Till Beteds skyttegille, hade förra fanjunkaren O.Andersson i Skönnerud år 1900 gifvit löfte att uppsätta 4 st. målskjutningstaflor å dennes mark, vid hvilket löfte skyttegillet bibehölls, då fanjunkare Anderssons fastighet genom köp öfvergick i Jernskog kommuns ego den 27 september 1904

Värmland Eda kommun Åmotfors 1971 Lantbrevbäraren Sigurd Nilsson i Åmotsfors i Eda kommun, Värmland hämtar varor hos Randi Andersson som tillsammans med sin make driver en livsmedelsaffär i Djupfors. Det är den enda livsmedelsaffären på en halvmils omkrets.

Värmland Eda kommun Åmotfors 1971 Lantbrevbäraren Sigurd Nilsson i Åmotsfors i Eda kommun, Värmland hämtar varor hos Randi Andersson som tillsammans med sin make driver en livsmedelsaffär i Djupfors. Det är den enda livsmedelsaffären på en halvmils omkrets.

Arvika Torget 1927

t-norum - Arvika förr

Värmland Eda kommun Charlottenberg järnvägshotellet Foto Hermann Westling

Värmland Eda kommun Charlottenberg järnvägshotellet Foto Hermann Westling

Värmland Arvika Torget 1950-tal  Utg Arvika Pappers- & Konsthandel.

Värmland Arvika Torget 1950-tal Utg Arvika Pappers- & Konsthandel.

Värmland Eda kommun Koppoms pappersbruk.vFoto 1910

Värmland Eda kommun Koppoms pappersbruk.vFoto 1910

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Koppoms bruks ägare och ledning

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Koppoms bruks ägare och ledning

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Vägarbete någonstans i Järnskog. Från vänster: Okänd, Hilding Hedell, Oset Näved. Ville Hedell, Kullen Korsbyn. Helmer Tallkvist, Åsen Slärteg. Ivar Björkman,Oset Näved. Okänd

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Vägarbete någonstans i Järnskog. Från vänster: Okänd, Hilding Hedell, Oset Näved. Ville Hedell, Kullen Korsbyn. Helmer Tallkvist, Åsen Slärteg. Ivar Björkman,Oset Näved. Okänd

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog, gammal buss 1923

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog, gammal buss 1923

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Skönnerud, hemvärnet vid Skönneruds skola

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Skönnerud, hemvärnet vid Skönneruds skola

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Slärteg, 1940-tal, militären har kommit

Värmland Eda kommun Koppom Järnskog Slärteg, 1940-tal, militären har kommit

Värmland Torsby kommun Norra Ny, bensinfyllning på 1960-talet Foto Arne Bergquist

Värmland Torsby kommun Norra Ny, bensinfyllning på 1960-talet Foto Arne Bergquist

Eda kommun Charlottenberg Personalbild från telegrafen 1964,

Eda kommun Charlottenberg Personalbild från telegrafen 1964,

Eda kommun Eda Brukshandel  Ansvarig för porslinet var Kenneth. Bilden är tagen några dagar före nedläggninen av Eda Brukshandel.

Eda kommun Eda Brukshandel Ansvarig för porslinet var Kenneth. Bilden är tagen några dagar före nedläggninen av Eda Brukshandel.

Pinterest
Search