Utforska de här idéerna och mycket mer!

Utforska relaterade ämnen

Rydbergs kamrater på vandringen i Norge 1858.

Rydbergs kamrater på vandringen i Norge 1858.

Dazzling sophistication. Carlos Loya Exquisite Mata Ortiz Pottery. Golden Eagle Galleries. Mata-Ortiz.com

Dazzling sophistication. Carlos Loya Exquisite Mata Ortiz Pottery. Golden Eagle Galleries. Mata-Ortiz.com

Church of the Holy Sepulchre Jerusalem - Louia Haghe (based on original by David Roberts)

Church of the Holy Sepulchre Jerusalem - Louia Haghe (based on original by David Roberts)

Illustration till Singoalla av Carl Larsson.

Illustration till Singoalla av Carl Larsson.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

Illustration till Singoalla av Carl Larsson.

Illustration till Singoalla av Carl Larsson.

"Den 2 februari 1878 meddelade Göteborgs Handelstidning en ny dikt av sin gamle medarbetare: Träsnittet i psalmboken. Viktors tankar hade börjat syssla med barndomstiden i det kära Jönköping. Och moderns bild, den älskade, aldrig förgätna, hägrade åter för hans syn. Och så barndomsminnena från Vättern, Visingsö, kyrkan och den första psalmboken med ett träsnitt från »Lundströms atelier»." Träsnitt ur en psalmbok från Lundströms officin.

"Den 2 februari 1878 meddelade Göteborgs Handelstidning en ny dikt av sin gamle medarbetare: Träsnittet i psalmboken. Viktors tankar hade börjat syssla med barndomstiden i det kära Jönköping. Och moderns bild, den älskade, aldrig förgätna, hägrade åter för hans syn. Och så barndomsminnena från Vättern, Visingsö, kyrkan och den första psalmboken med ett träsnitt från »Lundströms atelier»." Träsnitt ur en psalmbok från Lundströms officin.

Carl Herslow, senare framstående politiker, ingick i den "diskussionsklubb" i Göteborg som låg bakom en lång rad institutioner i staden, vilka Rydberg bildade opinion för och S. A. Hedlund drev politiskt. Man kan som exempel nämna Göteborgs museum och Göteborgs undervisningsfond (som sedan blev Högskolan/Universitetet).

Carl Herslow, senare framstående politiker, ingick i den "diskussionsklubb" i Göteborg som låg bakom en lång rad institutioner i staden, vilka Rydberg bildade opinion för och S. A. Hedlund drev politiskt. Man kan som exempel nämna Göteborgs museum och Göteborgs undervisningsfond (som sedan blev Högskolan/Universitetet).

Viktor Rydberg översatte Goethes Faust i mitten av 1870-talet, något som bidrog till hans stora genombrott. (Ill. av Georg von Rosen.)

Viktor Rydberg översatte Goethes Faust i mitten av 1870-talet, något som bidrog till hans stora genombrott. (Ill. av Georg von Rosen.)

Vännen Carl Larssons illustration till dikten "Klockorna".

Vännen Carl Larssons illustration till dikten "Klockorna".

Pinterest
Sök