Utforska de här idéerna och mycket mer!

Utforska relaterade ämnen

Rydbergs kamrater på vandringen i Norge 1858.

Rydbergs kamrater på vandringen i Norge 1858.

Förteckning från troligen 1858 över novellutkast och fragment. Singoalla märks som nummer 3.

Förteckning från troligen 1858 över novellutkast och fragment. Singoalla märks som nummer 3.

Autograf av "I natten", en av Rydbergs senare dikter, 1891.

Autograf av "I natten", en av Rydbergs senare dikter, 1891.

Autograf av "I natten", en av Rydbergs senare dikter, 1891.

Autograf av "I natten", en av Rydbergs senare dikter, 1891.

Rydbergs första manuskript till dikten "De badande barnen", bild 2.

Rydbergs första manuskript till dikten "De badande barnen", bild 2.

Rydbergs första manuskript till dikten "De badande barnen", bild 1.

Rydbergs första manuskript till dikten "De badande barnen", bild 1.

Namnsedel till "Bibelns lära om Kristus".

Namnsedel till "Bibelns lära om Kristus".

Början på historien, kan man säga. Viktors svarsbrev 1855 till S. A. Hedlunds anbud att börja på Göteborgs Handelstidnings redaktion. Helt avgörande för Rydbergs fortsatta karriär och liv.

Början på historien, kan man säga. Viktors svarsbrev 1855 till S. A. Hedlunds anbud att börja på Göteborgs Handelstidnings redaktion. Helt avgörande för Rydbergs fortsatta karriär och liv.

Upprop mot förnekelseparagrafen, som kan sättas i samband med rättegången mot Hjalmar Branting, där denne fälldes för hädelse (autograf från 1884).

Upprop mot förnekelseparagrafen, som kan sättas i samband med rättegången mot Hjalmar Branting, där denne fälldes för hädelse (autograf från 1884).

Viktor Rydbergs släkttavla för svärdsidan.

Viktor Rydbergs släkttavla för svärdsidan.

Pinterest
Sök