Utforska de här idéerna och mycket mer!

Rydbergs kamrater på vandringen i Norge 1858.

Rydbergs kamrater på vandringen i Norge 1858.

Förteckning från troligen 1858 över novellutkast och fragment. Singoalla märks som nummer 3.

Förteckning från troligen 1858 över novellutkast och fragment. Singoalla märks som nummer 3.

Rydbergs första manuskript till dikten "De badande barnen", bild 1.

Rydbergs första manuskript till dikten "De badande barnen", bild 1.

Rydbergs första manuskript till dikten "De badande barnen", bild 2.

Rydbergs första manuskript till dikten "De badande barnen", bild 2.

Namnsedel till "Bibelns lära om Kristus".

Namnsedel till "Bibelns lära om Kristus".

Jenny Nyströms originalteckning till dikten "Tomten", 1881. I detta ögonblick föddes den moderna svenska (och internationella) tomtetraditionen på riktigt!

Jenny Nyströms originalteckning till dikten "Tomten", 1881. I detta ögonblick föddes den moderna svenska (och internationella) tomtetraditionen på riktigt!

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Autograf av "I natten", en av Rydbergs senare dikter, 1891.

Autograf av "I natten", en av Rydbergs senare dikter, 1891.

Autograf av "I natten", en av Rydbergs senare dikter, 1891.

Autograf av "I natten", en av Rydbergs senare dikter, 1891.

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Pinterest
Sök