Explore these ideas and more!

Den finske målaren Albert Edelfelt (1854-1905) var redan internationellt känd när han ställde ut i Stockholm 1892. Utställningen blev en succé; bland besökarna fanns Rydberg, som inspirerades till en essä kring Kristus och Magdalena. Nationalmuseum försökte köpa det berömda porträttet av Pasteur, men när det visade sig omöjligt beställde man istället ett porträtt av "ett motsvarande svenskt geni": Viktor Rydberg.

Den finske målaren Albert Edelfelt (1854-1905) var redan internationellt känd när han ställde ut i Stockholm 1892. Utställningen blev en succé; bland besökarna fanns Rydberg, som inspirerades till en essä kring Kristus och Magdalena. Nationalmuseum försökte köpa det berömda porträttet av Pasteur, men när det visade sig omöjligt beställde man istället ett porträtt av "ett motsvarande svenskt geni": Viktor Rydberg.

En ung S. A. Hedlund, som han såg ut då han värvade Rydberg till sin Handelstidning i Göteborg.

En ung S. A. Hedlund, som han såg ut då han värvade Rydberg till sin Handelstidning i Göteborg.

Edelfelts oljemålning (1892) hänger idag i Statens porträttsamling på Gripsholms slott. Men ursprungligen skapades den på uppdrag av Nationalmuseum.

Edelfelts oljemålning (1892) hänger idag i Statens porträttsamling på Gripsholms slott. Men ursprungligen skapades den på uppdrag av Nationalmuseum.

Pontus Wikner var en svensk filosof och tänkare, som var påverkad av Rydberg och på det området stod honom nära. De hade en sympatisk brevväxling med varandra.

Pontus Wikner var en svensk filosof och tänkare, som var påverkad av Rydberg och på det området stod honom nära. De hade en sympatisk brevväxling med varandra.

Viktor Rydberg år 1865, en inte särskilt lycklig tid i hans liv.

Viktor Rydberg år en inte särskilt lycklig tid i hans liv.

Esaias Tegnér, 1782 - 1846. (Se.) writer.

Esaias Tegnér, 1782 - 1846. (Se.) writer.

"Till ungdomsvännen Carl Leidesdorff från Viktor Rydberg". Cabinet-porträtt från Wald. Dahllöf, Göteborg. Möjligen från 1872, i alla fall inte tidigare.

"Till ungdomsvännen Carl Leidesdorff från Viktor Rydberg". Cabinet-porträtt från Wald. Dahllöf, Göteborg. Möjligen från 1872, i alla fall inte tidigare.

John Börjessons ("Kopparmärras" i Göteborg skapare) byst av Rydberg, som kan ses på Rydbergs mausoleum på Östra kyrkogården i Göteborg och i stadsparken i Jönköping.

John Börjessons ("Kopparmärras" i Göteborg skapare) byst av Rydberg, som kan ses på Rydbergs mausoleum på Östra kyrkogården i Göteborg och i stadsparken i Jönköping.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

Viktor Rydbergs ungdomsvän Mauritz Liberg, som dog mycket ung.

Viktor Rydbergs ungdomsvän Mauritz Liberg, som dog mycket ung.

Illustration publicerad i Viktor Rydbergs Faust-översättning, av Wilhelm von Kaulbach.

Illustration publicerad i Viktor Rydbergs Faust-översättning, av Wilhelm von Kaulbach.

Viktor Rydberg i början av 1850-talet, långt innan genombrottet.

Viktor Rydberg i början av långt innan genombrottet.

Viktor Rydberg och den Hedlundska familjen 1867. Rydberg var "adopterad" kan man säga, bodde i anslutning till familjens bostad och umgicks som en extra familjemedlem.

Viktor Rydberg och den Hedlundska familjen 1867. Rydberg var "adopterad" kan man säga, bodde i anslutning till familjens bostad och umgicks som en extra familjemedlem.

Viktor Rydberg som föreläsare, fångad av Fritz von Dardel 1888

Viktor Rydberg som föreläsare, fångad av Fritz von Dardel 1888

Rydbergs-mausoleet  på Östra kyrkogården i Göteborg ritades av Hans Hedlund (brorson till S. A. Hedlund och en av tidens främsta arkitekter). På baksidan finns en relief med motiv ur dikten "Dexippos" gjord  av Theodor Lundberg.

Rydbergs-mausoleet på Östra kyrkogården i Göteborg ritades av Hans Hedlund (brorson till S. A. Hedlund och en av tidens främsta arkitekter). På baksidan finns en relief med motiv ur dikten "Dexippos" gjord av Theodor Lundberg.

Pinterest
Search