Explore Chinese Painting, Japanese Painting, and more!

Chinese Art, Asian Art, Workshop Ideas, Asian Style, Amazing Art, Digital Art, Wallpaper, Tattoo, Painting

Wallpaper Art, Wallpaper Backgrounds, Iphone Wallpapers, Cellphone Wallpaper, Chinese Style, Chinese Art, Chinese Painting, Asian Art, Japanese Art

Rực rỡ trong khoảnh khắc rồi lụi tàn.... lưu lại ấn ký trong tâm khảm đến nghìn thu..... bất diệt và trường tồn.

Phong cảnh cổ đại (4)

Rực rỡ trong khoảnh khắc rồi lụi tàn.... lưu lại ấn ký trong tâm khảm đến nghìn thu..... bất diệt và trường tồn.

Pinterest
Search