Explore Chinese Fashion, Chinese Style, and more!

念去去,多情自古伤离别——虞姬fr鸿门宴 #刘亦菲#. Crystal Liu Yi Fei

念去去,多情自古伤离别——虞姬fr鸿门宴 #刘亦菲#. Crystal Liu Yi Fei

- COSPLAY IS BAEEE! Tap the pin now to grab yourself some BAE Cosplay leggings and shirts! From super hero fitness leggings, super hero fitness shirts, and so much more that wil make you say YASSS!

古装美人...来自19941117的图片分享-堆糖 #AncientChineseBeauty&Fashion #CrystalLiuYifei

古装美人...来自19941117的图片分享-堆糖 #AncientChineseBeauty&Fashion #CrystalLiuYifei

刘亦菲 Crystal Liu Yi Fei in The Assassins (铜雀台)

刘亦菲 Crystal Liu Yi Fei in The Assassins (铜雀台)

“ Giữa những ngày thi ý nhàn tản, đôi bên lưu lại nhân quả không tên, chỉ nhớ rằng đã từng tương phùng khi ngoái nhìn, còn có ly biệt phút quay đi.” Bạch Lạc Mai - Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

“ Giữa những ngày thi ý nhàn tản, đôi bên lưu lại nhân quả không tên, chỉ nhớ rằng đã từng tương phùng khi ngoái nhìn, còn có ly biệt phút quay đi.” Bạch Lạc Mai - Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

Pinterest
Search