Happy Birthday Madara, text, cake, Obito, Kakashi, Rin, Team Minato, Team 7, Naruto, Sasuke, Sakura, Hashirama, Sakumo, funny, cute, young, childhood; Naruto

Happy Birthday Madara, text, cake, Obito, Kakashi, Rin, Team Minato, Team 7, Naruto, Sasuke, Sakura, Hashirama, Sakumo, funny, cute, young, childhood; Naruto

Madara Uchiha, Naruto Shippuden, Naruto Funny, Animation, Karaoke, Anime Life, Posts, Instagram, Friends

Kakashi and Naruto

Kakashi and Naruto awww like his dad imagin kakashi still young with his own boy or baby girl

Pinterest
Search