Explore Barns, Barn, and more!

Explore related topics

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande

Barns inflytande i förskolan : en fråga om demokrati

Kreativa barn

Kreativa barn

Glittrig diamant dansar - Små barn och språkdidaktik

Glittrig diamant dansar - Små barn och språkdidaktik

Läslust i hemmet

Läslust i hemmet : så stödjer du ditt barns skriv- och läsutveckling

Har barn möjlighet att påverka vardagen i förskolan? Kan barn ta ansvar om de får ett större inflytande?Boken bygger på ett utvecklingsarbete i förskolan och berättar om lärares strävan efter att utveckla sitt arbete kring demokrati och inflytande. Det handlar om barnperspektiv och barns perspektiv samt punktuella och relationella perspektiv.Boken innehåller ett antal berättelser om händelser i förskolan som lärarna dokumenterat och analyserat och som ger en bild av hur de arbetar för att…

Har barn möjlighet att påverka vardagen i förskolan? Kan barn ta ansvar om de får ett större inflytande?Boken bygger på ett utvecklingsarbete i förskolan och berättar om lärares strävan efter att utveckla sitt arbete kring demokrati och inflytande. Det handlar om barnperspektiv och barns perspektiv samt punktuella och relationella perspektiv.Boken innehåller ett antal berättelser om händelser i förskolan som lärarna dokumenterat och analyserat och som ger en bild av hur de arbetar för att…

Hur gestaltas barn i utvecklingssamtal? Hur ser den "delade vårdnaden" mellan föräldrar och förskollärare ut? Vad ska "korrigeras" när problem uppstår - barnet eller verksamheten?Utgångspunkten är den moderna barndomen med dess institutionalisering. Barndomen har blivit off entlig och därmed har även föräldraskapet blivit off entligt. Förskollärarna har alltmer fått ta över omvårdnaden om barnen i dagens samhälle, vilket lett till komplicerade gränsdragningar mellan föräldraskap och ...

Hur gestaltas barn i utvecklingssamtal? Hur ser den "delade vårdnaden" mellan föräldrar och förskollärare ut? Vad ska "korrigeras" när problem uppstår - barnet eller verksamheten?Utgångspunkten är den moderna barndomen med dess institutionalisering. Barndomen har blivit off entlig och därmed har även föräldraskapet blivit off entligt. Förskollärarna har alltmer fått ta över omvårdnaden om barnen i dagens samhälle, vilket lett till komplicerade gränsdragningar mellan föräldraskap och ...

Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit

Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit

Mariaslekrum - Illustrerade rimramsor.

Mariaslekrum - Illustrerade rimramsor.

Ingrid Pramling Samuelsson: Dokumentera inte viktigast

Ingrid Pramling Samuelsson: Dokumentera inte viktigast

Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Min blogg om allt mellan himmel och jord: Gratis material till förskolebarn: Bondgårdsdjur mamma & barn

Gratis material till förskolebarn: Bondgårdsdjur mamma & barn

Min blogg om allt mellan himmel och jord: Gratis material till förskolebarn: Bondgårdsdjur mamma & barn

Mitt språkutvecklande klassrum

Mitt språkutvecklande klassrum

Pinterest
Search