Explore these ideas and more!

Explore related topics

Denna bok handlar om hur man i förskolan arbetar med de yngsta barnen som ibland är en förbisedd grupp trots att de utgör hälften av alla barn i förskolans verksamhet. Dessa barn har delvis andra behov av omsorg, andra sätt att lära och andra sätt att leka än äldre förskolebarn, vilket innebär vidgade krav och nya utmaningar för förskolans anställda.Läs merBoken har tre övergripande teman:- omsorg, empati och fostran- undervisning och förskolans innehåll- förutsättningar för lek och…

Denna bok handlar om hur man i förskolan arbetar med de yngsta barnen som ibland är en förbisedd grupp trots att de utgör hälften av alla barn i förskolans verksamhet. Dessa barn har delvis andra behov av omsorg, andra sätt att lära och andra sätt att leka än äldre förskolebarn, vilket innebär vidgade krav och nya utmaningar för förskolans anställda.Läs merBoken har tre övergripande teman:- omsorg, empati och fostran- undervisning och förskolans innehåll- förutsättningar för lek och…

Pedagogisk inspiration. Kreativitet i förskolan. Kreativa barn. Nytänkande. Tips och idéer till förskolan. Material och lärmiljöer i förskolan.

Pedagogisk inspiration. Kreativitet i förskolan. Kreativa barn. Nytänkande. Tips och idéer till förskolan. Material och lärmiljöer i förskolan.

Förskolläraren: Tema - jag och värdegrundsarbete

Förskolläraren: Tema - jag och värdegrundsarbete

Denna bok handlar om hur man i förskolan arbetar med de yngsta barnen som ibland är en förbisedd grupp trots att de utgör hälften av alla barn i förskolans verksamhet. Dessa barn har delvis andra behov av omsorg, andra sätt att lära och andra sätt att leka än äldre förskolebarn, vilket innebär vidgade krav och nya utmaningar för förskolans anställda. Läs mer Boken har tre övergripande teman: - omsorg, empati och fostran - undervisning och förskolans innehåll - förutsättningar för lek och…

Denna bok handlar om hur man i förskolan arbetar med de yngsta barnen som ibland är en förbisedd grupp trots att de utgör hälften av alla barn i förskolans verksamhet. Dessa barn har delvis andra behov av omsorg, andra sätt att lära och andra sätt att leka än äldre förskolebarn, vilket innebär vidgade krav och nya utmaningar för förskolans anställda. Läs mer Boken har tre övergripande teman: - omsorg, empati och fostran - undervisning och förskolans innehåll - förutsättningar för lek och…

Sångkort om kroppen.

Sångkort om kroppen.

På ett enkelt och konkret sätt beskriver boken Utveckla barns inflytande - verktyg för förskolan hur du med inspirerande material, anpassad lärmiljö och genom att vara en medvetet närvarande pedagog kan arbeta för att förstå och främja barns inflytande i förskolan. Aktuell forskning kopplas samman med författarnas egna erfarenheter av aktivt arbete med barns lärande och utveckling och med läroplanens strävansmål. Boken är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg i vardagen. Den innehåller…

På ett enkelt och konkret sätt beskriver boken Utveckla barns inflytande - verktyg för förskolan hur du med inspirerande material, anpassad lärmiljö och genom att vara en medvetet närvarande pedagog kan arbeta för att förstå och främja barns inflytande i förskolan. Aktuell forskning kopplas samman med författarnas egna erfarenheter av aktivt arbete med barns lärande och utveckling och med läroplanens strävansmål. Boken är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg i vardagen. Den innehåller…

Att göra lärandet synligt : barns lärande - individuellt och i grupp

Att göra lärandet synligt : barns lärande - individuellt och i grupp

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Prepositioner - lägesord

Prepositioner - lägesord

Mariaslekrum - Pratkartor.

Mariaslekrum - Pratkartor.

Mariaslekrum - Massage. #Massage

Excellent Advice For Anyone Looking For A Massage. Massages can help people to relax both their bodies and minds as they escape from the troubling worries of a hectic day. If you are seeking a great massage

Mariaslekrum

Mariaslekrum

Mariaslekrum - Pratkartor.

Mariaslekrum - Pratkartor.

Pinterest
Search