Explore Classroom Rules, Classroom Organization, and more!

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

Lärarhjälpen

Lärarhjälpen

Beskrivende+ord+-+adjektiver.jpg 1.600 ×1.130 pixels

Beskrivende+ord+-+adjektiver.jpg 1.600 ×1.130 pixels

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job...

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Whole Brain Teaching Classroom Rules Posters  Bright Dots-{FREEBIE}

Bright Dots-themed poster set for the 5 Whole Brain Teaching Classroom Rules. Contains 2 poster for rule Your Dear Teacher Happy" {a female & male teacher}. Look for my other Bright Dots coodinating products!

Get your students' attention with these unique back-to-school classroom rules posters. Each of the 6 posters include a quote from a famous person which relates to a classroom rule.

Class rules posters: famous quotes

Get your students' attention with these unique back-to-school classroom rules posters. Each of the 6 posters include a quote from a famous person which relates to a classroom rule. This is a cute little poster that displays some basic classroom rules.

Pinterest
Search