Explore Sustainability, Om, and more!

Explore related topics

Polykultur stärker stadsgrönskan - URBIO - rödgrönblå stadsbyggnadskonst - Polykultur är en metod hämtat från jordbruket där man helt enkelt odlar olika grödor på samma plats. Polykultur-principerna är ett sätt att säkerställa avkastningen naturens nycker till trots. När en gröda missgynnas av väderleken går en annan in och täcker upp. Polykultur bygger på ett odlande i flera skikt, där marken nyttjas maximalt även i tid med grödor som avlöser varandra. Polykultur skulle kunna bidra till…

Polykultur stärker stadsgrönskan - URBIO - rödgrönblå stadsbyggnadskonst - Polykultur är en metod hämtat från jordbruket där man helt enkelt odlar olika grödor på samma plats. Polykultur-principerna är ett sätt att säkerställa avkastningen naturens nycker till trots. När en gröda missgynnas av väderleken går en annan in och täcker upp. Polykultur bygger på ett odlande i flera skikt, där marken nyttjas maximalt även i tid med grödor som avlöser varandra. Polykultur skulle kunna bidra till…

Levinson Plaza, Mission Park / Mikyoung Kim Design

Levinson Plaza, Mission Park / Mikyoung Kim Design

Image 3 of 9 from gallery of Levinson Plaza, Mission Park / Mikyoung Kim Design. Courtesy of mikyoung kim design

Annuellängar berikar förorten - URBIO - rödgrönblå stadsbyggnadskonst - Ett effektivt sätt att utveckla miljonprogramsområden är att omvandla de anonyma och skötselkrävande gräshaven till sprakande annuellängar! Annuellängarna skulle förse invånarna med upplevelser och bidra till en mer artrik närmiljö. Impedimenten plöjs helt enkelt upp och besås med ettåriga växter. Grödorna syftar till att ge estetiska och sinnliga värden, med färg, form, doft och till och med smak. Växterna kan förse…

Annuellängar berikar förorten - URBIO - rödgrönblå stadsbyggnadskonst - Ett effektivt sätt att utveckla miljonprogramsområden är att omvandla de anonyma och skötselkrävande gräshaven till sprakande annuellängar! Annuellängarna skulle förse invånarna med upplevelser och bidra till en mer artrik närmiljö. Impedimenten plöjs helt enkelt upp och besås med ettåriga växter. Grödorna syftar till att ge estetiska och sinnliga värden, med färg, form, doft och till och med smak. Växterna kan förse…

waterfront Jincheng Children park.jpg

Rehwaldt Landschaftsarchitekten — Redesign Jincheng Children park — Image 6 of…

URBIO - Den täta stadens mellanrum måste göras smartare och utformas mer multifunktionellt. Att föra in och integrera det ätbara, men samtidigt robusta, växtmaterialet skulle betyda att fler dimensioner laddas in i utemiljön. Genom att arbeta med labyrintformade buskplanteringar skapas barnvänliga platser som inbjuder till jaga- och gömma-lekar. Om buskagen dessutom får ätbara bär kan platsen användas som ett skafferi som kan bidra till den lokala matproduktionen och gynna grannsamverkan.

URBIO - Den täta stadens mellanrum måste göras smartare och utformas mer multifunktionellt. Att föra in och integrera det ätbara, men samtidigt robusta, växtmaterialet skulle betyda att fler dimensioner laddas in i utemiljön. Genom att arbeta med labyrintformade buskplanteringar skapas barnvänliga platser som inbjuder till jaga- och gömma-lekar. Om buskagen dessutom får ätbara bär kan platsen användas som ett skafferi som kan bidra till den lokala matproduktionen och gynna grannsamverkan.

Auteuil_Race_Course_Park-Pena_Paysages-16 « Landscape Architecture Works | Landezine

A map of the best contemporary landscape architecture projects from around the world.

Image 2 of 22. Courtesy of Zotov & Co

Gallery of New Urban Village Proposal / Zotov & Co - 2

Blå band – regnträdgårdar på Sveavägen - URBIO - rödgrönblå stadsbyggnadskonst - ’Blå band’ är regnträdgårdar, eller ”rain gardens” på engelska, utmed Sveavägen i Stockholm. Regnträdgårdarna är ett sätt att göra den kraftigt trafikerade vägmiljön längs Sveavägen mer attraktiv för gående och cyklister och samtidigt föra in ekologisk dagvattenhantering mitt i City. ’Blå band’ skulle stärka handeln och näringslivet och samtidigt visa på Stockholm som en föregångsstad. Genom att luta Sveavägens…

Blå band – regnträdgårdar på Sveavägen - URBIO - rödgrönblå stadsbyggnadskonst - ’Blå band’ är regnträdgårdar, eller ”rain gardens” på engelska, utmed Sveavägen i Stockholm. Regnträdgårdarna är ett sätt att göra den kraftigt trafikerade vägmiljön längs Sveavägen mer attraktiv för gående och cyklister och samtidigt föra in ekologisk dagvattenhantering mitt i City. ’Blå band’ skulle stärka handeln och näringslivet och samtidigt visa på Stockholm som en föregångsstad. Genom att luta Sveavägens…

Pinterest
Search