Explore The Heavens, Flute, and more!

Explore related topics

A hermit playing vertical flute on a cliff in Mt Zhongnan, Shaanxi province

a hermit from society in Qinling Zhongnanshan Mountain.

A Chinese hermit meditating on a tree stump in Mt. Zhongnan, Xi'an, Shanxi province

A Chinese hermit meditating on a tree stump in Mt.

Mausoleum of the First Qin Emperor 秦始皇陵 - Lintong District, Xi'an, Shaanxi province of China (Mausoleum of Qin Shi Huang UNESCO World Heritage Site ref 441)

Mausoleum of the First Qin Emperor 秦始皇陵 - Lintong District 临潼区 Xi'an 西安 Shaanxi province 陕西省 of China (Mausoleum of the First Qin Emperor UNESCO World Heritage Site ref

China, Guizhou province, Langde village, Long Skirt Miao people in traditional dress, mens are playing lusheng.

China, Guizhou province, Langde village, Long Skirt Miao people in traditional dress, mens are playing lusheng.

Pagmo, 48, mit ihrer Enkelin Rinmogya, 5, tibetische Nomaden  |  © Mathias Braschler und Monika Fischer/Hatje Cantz Verlag

Pachmu with Ranmudja (tibetan names). (Photo by Mathias Braschler and Monika Fischer)

Mơ thấy đi đâu đó mà khuya quá không dám về nhà, lang thang một hồi lạc tới quán ăn, ở ngoài nhìn như nhà hoang nhưng bên trong có tầm chục khách ăn hủ tiếu mì, từ khách tới đứng bếp đều là mấy ông cụ như sinh từ mấy thế kỉ trước. Ngại quá đi ra, nhìn đồng hồ thì thấy 7h sáng mà trời tối hù lại còn vắng tanh, đến đó thì thức. Hôm đó có đeo một mặt phật bên mình, có vẻ nó ảnh hưởng lên bà Camélias nên mới mơ tùm lum. Dreamlog 19/2/2017

A night scene of the commercial street in the ancient Bing'an Town, Guizhou Province

Senior English teacher Esther Snader from the US is a frequent patron of a noodle shop near the college she works in Anqing, Anhui Province.  She loves to order a bowl of beef & shallots noodle soup and everyone in the shop, from the owner to the student waiter, knows her special taste, that is 不辣 (no chily).

Senior English teacher Esther Snader from the US is a frequent patron of a noodle shop near the college she works in Anqing, Anhui Province. She loves to order a bowl of beef & shallots noodle soup and everyone in the shop, from the owner to the student waiter, knows her special taste, that is 不辣 (no chily).

Another direct look at Hukou Waterfall from the Shaanxi side, Yellow River, Shaanxi Province / Shanxi Province, China

The Hukou Waterfall (壶口瀑布 [Hǔkǒu Pùbù]; Teapot Waterfall or Tea Kettle Spout Waterfall) was one of those waterfalls that had volume and power instead of a tall drop. This waterfall also struck us.

Pinterest
Search