Skrivprocessen

Skrivprocessen

Skolkorgen: Styckeindelning

Skolkorgen: Styckeindelning

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2.   Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Att skriva

Att skriva

Att förstå ett ord

Strategier

Att förstå ett ord

Checklista för källkritik

Checklista för källkritik

Regler vid tystläsning.

Regler vid tystläsning.

text-till-själv

Textkopplingar

text-till-själv

Pinterest
Sök