Explore Ipod Touch, App Store, and more!

Explore related topics

SpeakText FREE - Speak & Translate Text Documents and Web pages  Touch text documents and web pages, copy & paste, key in, then it will spea...

SpeakText FREE - Speak & Translate Text Documents and Web pages Touch text documents and web pages, copy & paste, key in, then it will spea.

Genast talar ett annat språk, röst till röst, med SayHi Översätt för iPhone och iPad.

Genast talar ett annat språk, röst till röst, med SayHi Översätt för iPhone och iPad.

7 Tips to Boost Your iPhones Battery Life Tired of constantly charging your iPhone? Follow these easy tips to boost your battery life.

8 iPhone Battery Tips and Tricks

6 tips to boost your iPhone's battery life - God knows I need this!

Den här appen är en universalapp, vilket innebär att den kan användas på iPhone och iPad.  My translator Pro är en personlig översättare som...

Den här appen är en universalapp, vilket innebär att den kan användas på iPhone och iPad. My translator Pro är en personlig översättare som...

Appen Min Översättare:  Text till tal En inhemsk talare läser upp översättningen så att du kan förbättra ditt uttal.

Appen Min Översättare: Text till tal En inhemsk talare läser upp översättningen så att du kan förbättra ditt uttal.

- How Are You? från How Are You

- How Are You? från How Are You

VisTimer Free app - visuellt tidshjälpmedel

Free visual timer for iphone. Great for understanding transitions and working on unpreferred tasks.

Take a photo of a text, a sign, a book, a newspaper... and Photo Translate will recognize the text and translate it automatically to the lan...

Take a photo of a text, a sign, a book, a newspaper. and Photo Translate will recognize the text and translate it automatically to the lan.

Ritprata 2  Beskrivning Ritprata är ett komplett verktyg för att skapa sociala berättelser och seriesamtal på ett lekfullt och motiverande sätt.  Ritprata gör det lättare att förstå vad som händer i samspelet mellan människor, något som kan vara extra svårt.

Ritprata 2 Beskrivning Ritprata är ett komplett verktyg för att skapa sociala berättelser och seriesamtal på ett lekfullt och motiverande sätt. Ritprata gör det lättare att förstå vad som händer i samspelet mellan människor, något som kan vara extra svårt.

Läskoden - träna bokstavsljud på ett lustfyllt sätt. En bra app om man vill öva på att få till bokstävernas skrivriktning. Man kan också öva på att höra vilket ljud ett visst ord börjar på. Finns för iPad och kostar 28:-

Läskoden - träna bokstavsljud på ett lustfyllt sätt. En bra app om man vill öva på att få till bokstävernas skrivriktning. Man kan också öva på att höra vilket ljud ett visst ord börjar på. Finns för iPad och kostar 28:-

Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning

Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning

okstavsskolan ger möjlighet för: ----------------------------- • att träna skrivvägarna  • att skriva självständigt efter skrivprickar • att skriva fritt  • att lära bokstävernas placering i bokstavshuset  • att träna äga/hand koordination  • att träna fin motorik

okstavsskolan ger möjlighet för: ----------------------------- • att träna skrivvägarna • att skriva självständigt efter skrivprickar • att skriva fritt • att lära bokstävernas placering i bokstavshuset • att träna äga/hand koordination • att träna fin motorik

Offline-översättning. De flesta översättningsapparna kräver en internetanslutning. Languages lagrar alla ord på telefonen så att du alltid h...

Skype Translator starts breaking down language barriers (TechRadar languages,

Lär och lek med surfplatta i förskolan 2:a uppl

Bok: Lär och lek med surfplatta i förskolan

Pinterest
Search