Explore Montessori Toddler, Class Management, and more!

Svenska träd affisch

Svenska träd affisch

Edc, Parents, Barn, Dads, Fathers, Raising Kids, Barns, Shed

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Mariaslekrum - Metoder och ideér.

Mariaslekrum - Metoder och ideér.

Det motiverande samtalets fyra fundamentala processer är: engagera, fokusera, framkalla och planera.

Det motiverande samtalets fyra fundamentala processer är: engagera, fokusera, framkalla och planera.

Pinterest
Search