Explore Asperger, Asperger Syndrome, and more!

Explore related topics

Ge mig tydliga instruktioner

Ge mig tydliga instruktioner

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?: Del 1 - så fungerar uppmärksamhet

UR Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?: Del 1 - så fungerar uppmärksamhet

Om Asperger för barn - finns som pdf eller som broschyr att beställa.

Information för barn - Riksförbundet Attention

UR Samtiden - Specialpedagogik: Rätt hjälp till elever med asperger och autism

UR Samtiden - Specialpedagogik: Rätt hjälp till elever med asperger och autism

Tio tips för en inkluderande skolstart | specialpedagogen

Tio tips för en inkluderande skolstart | specialpedagogen

Fakta om Asperger- Nypon Har du en elev i klassen med en kognitiv funktionsnedsättning? Kanske Asperger eller ett autismliknande drag? Förhoppningsvis kan boken Fakta om Asperger underlätta för dig.  I den här boken får du en överblick över vad Asperger och AST innebär. Du får också konkreta tips om hur du kan förebygga och hantera olika situationer som kan uppstå när du umgås med barn och ungdomar med Asperger eller AST.

Fakta om Asperger- Nypon Har du en elev i klassen med en kognitiv funktionsnedsättning? Kanske Asperger eller ett autismliknande drag? Förhoppningsvis kan boken Fakta om Asperger underlätta för dig. I den här boken får du en överblick över vad Asperger och AST innebär. Du får också konkreta tips om hur du kan förebygga och hantera olika situationer som kan uppstå när du umgås med barn och ungdomar med Asperger eller AST.

Kapitel 13: Anpassa skolan | Autistiska Manifestet

Kapitel 13: Anpassa skolan

Kapitel 13: Anpassa skolan | Autistiska Manifestet

Here's a snapshot of differentiation—in terms of what it is and is not.

Differentiation - a great summary graphic showing what it is and what it is not - from Carol Ann Tomlinson on ASCD

Skolverkets skrift om ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.

Skolverkets skrift om ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.

Veckoschema i A3 (för A4- eller A3-skrivare)

Mer fokus på små barns läsande  | Förskolan

Mer fokus på små barns läsande | Förskolan

Här visas en bild av Språkkistan. En sida med klädesplagg.

Här visas en bild av Språkkistan. En sida med klädesplagg.

Kaosteknik – bemötande av NPF | Special Nest

Kaosteknik – bemötande av NPF | Special Nest

Barn som leker tillsammans är hela tiden involverade i ett relationsarbete där de både hissar och dissar varandra. De är positiva och uppmuntrar varandra samtidigt som de kränker, sänker och avvisar varandra. Det berättar psykologen och förskolekonsulten Margareta Öhman. Att som förskolepedagog kunna se och reagera på kränkningar mellan barnen är jätteviktigt, menar hon. Men kränkningar kan ibland vara svåra att uppfatta, och det krävs att man som pedagog tar sig tid och noga följer barnens…

UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Hissad och dissad

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling | specialpedagogen

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling | specialpedagogen

Pedagogiska promenader – ett verktyg för specialpedagogen | AnnaBe - Specialpedagogen spekulerar

Pedagogiska promenader – ett verktyg för specialpedagogen | AnnaBe - Specialpedagogen spekulerar

Pinterest
Search