Utforska de här idéerna och mycket mer!

101202

101202

Những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì không bao giờ quên được. Cho dù đã trở thành quá khứ, nhưng sẽ không ngừng dây dưa suốt kiếp. Lúc nào cũng đau khổ hoài niệm, khiến con tim quanh năm sa vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại.

Những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì không bao giờ quên được. Cho dù đã trở thành quá khứ, nhưng sẽ không ngừng dây dưa suốt kiếp. Lúc nào cũng đau khổ hoài niệm, khiến con tim quanh năm sa vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại.

inspiration

inspiration

glamourofthedamned: )

glamourofthedamned: )

One Lucky Day | Flickr – 相片分享!

One Lucky Day | Flickr – 相片分享!

"To dream of mushrooms denotes fleeting happiness, to dream you are gathering them, fickleness in a lover or consort." --Richard Folkard in Plant Lore (1884)

"To dream of mushrooms denotes fleeting happiness, to dream you are gathering them, fickleness in a lover or consort." --Richard Folkard in Plant Lore (1884)

Surreal tree sculpture / Wood Yeah

Surreal tree sculpture / Wood Yeah

inspiration

inspiration

Underbart vackert. Foto: http://stomaster.livejournal.com

Underbart vackert. Foto: http://stomaster.livejournal.com

Do you feel the rain, or do you just get wet?

Do you feel the rain, or do you just get wet?

Pinterest
Sök