Explore these ideas and more!

▶ Paint Music - YouTube - en film som visar hur appen Paint Music fungerar.

▶ Paint Music - YouTube - en film som visar hur appen Paint Music fungerar.

Core Student Apps--Great for the new school year! #collegetips #college

Core Student Apps Two Wonderful Visual Lists of Educational iPad Apps for Teachers and Students ~ Educational Technology and Mobile Learning

The microphone on your computer keeps track of classroom noise levels. If the class is noisy, the balls bounce.

Great classroom noise management during group work. When noise level gets too high balls bounce high. Have students keep voices at a level that keep the balls low.

Nio appar för att lära sig svenska

This post is aimed at people who want to learn Swedish through various iPad / iPhone apps and some Android apps.

Shakira, Safira, Klara, Aleksa och Isak från årskurs 6 på Årstaskolan var inbjudna av DIU att hålla ett föredrag om sitt arbete med #talasomTED inför en internationell publik på BETT-mässan i Londo...

Shakira, Safira, Klara, Aleksa och Isak från årskurs 6 på Årstaskolan var inbjudna av DIU att hålla ett föredrag om sitt arbete med #talasomTED inför en internationell publik på BETT-mässan i Londo...

Best Science Apps for Upper Elementary and Middle School Kids (age 10-15) #kidsapps #scienceapps

Best Science Apps for Middle School and Upper Elementary School Kids

Best Science Apps for Middle School and Upper Elementary School Kids - part of Best Educational Apps for Kids series from iGameMom

Coding for Kids: Free Websites That Teach Kids Programming

Coding for Kids: Free Websites That Teach Kids Programming

Things to do with kids: Coding for Kids: Free Websites That Teach Kids Programming…er, or child-like adults?

Excellent list of resources for learning on the web from K-12 to graduate/adult level. Familiar with iTunes U? TED? Khan Academy? Ten are reviewed here...

10 Excellent, Free Online Education Resources

Prizmo är en OCR-läsare med inbyggd talsyntes. OCR står för Optical Character Recognition; en bild skannas av och OCR-tekniken hittar och tolkar tryckta bokstäver i bilden. Prizmo kan med fördel användas av elever med olika läshinder som snabbt och enkelt behöver få tryckt text uppläst av en talsyntes. Jag tänker att personer med behov av uppmärksamhetsstöd är betjänta av appen vid läsning.

Prizmo är en OCR-läsare med inbyggd talsyntes. OCR står för Optical Character Recognition; en bild skannas av och OCR-tekniken hittar och tolkar tryckta bokstäver i bilden. Prizmo kan med fördel användas av elever med olika läshinder som snabbt och enkelt behöver få tryckt text uppläst av en talsyntes. Jag tänker att personer med behov av uppmärksamhetsstöd är betjänta av appen vid läsning.

using iPad apps to create | guest post on teachmama.com by @Susan Stephenson | #digitalliteracy #weteach

using iPad apps to create

"Creative thinking is incredibly important to children’s future learning, and finding opportunities for kids to create rather than consume via technology is fantastic.

Med stöd av it kan du idag förenkla många vardagliga rutiner. För att göra it tillgängligt för fler och för att möta den enskildes behov behöver du ibland göra individuella anpassningar. För många människor kan det personligt anpassade it-miljön vara av avgörande betydelse för framgång och upplevd livskvalitet.

iPad som i topp

Pinterest
Search