Utforska de här idéerna och mycket mer!

Utforska relaterade ämnen

En muslimsk armé intar en stad. Islams härar under medeltiden var, vilket faktiskt framgår av denna målning, sammansatta av många olika folk. Detta är ett tecken på de vidsträckta kontakter som araberna hade med afrikanska och asiatiska riken – det som möjliggjorde framställningen av damaskusstål.

En muslimsk armé intar en stad. Islams härar under medeltiden var, vilket faktiskt framgår av denna målning, sammansatta av många olika folk. Detta är ett tecken på de vidsträckta kontakter som araberna hade med afrikanska och asiatiska riken – det som möjliggjorde framställningen av damaskusstål.

Knivset i Damaskusstål

Knivset i Damaskusstål

Skribent: Jan Waernberg, Vetenskapsredaktör, flyghistorisk expert.

Skribent: Jan Waernberg, Vetenskapsredaktör, flyghistorisk expert.

Här ger överstelöjtnant Halsti en grupp utlänska journalister en lägesöversikt genom att rita på marken med sin käpp. Foto: SA-kuva.

Här ger överstelöjtnant Halsti en grupp utlänska journalister en lägesöversikt genom att rita på marken med sin käpp. Foto: SA-kuva.

Beobachtungsuhr A

Beobachtungsuhr A

10 spionböcker

10 spionböcker

Till vänster Fort Douaumont efter artilleribeskjutningen.

Till vänster Fort Douaumont efter artilleribeskjutningen.

Pinterest
Sök