Pinterest

Explore Vapen and more!

Den utrasade ässjan i den äldsta smedjan – hus 222, uppfört på 1630-talet. 2004 undersöktes flera kompletta gårdar från 1600-talet i kvarteret Apeln, Jönköping. Under asfalten,mest känt som Domusparkeringen, doldes välbevarade rester efter stormaktstidens vapensmedjor - gårdsmiljö för tillverkning av vapen med hög kvalité, förutsättningen för svenska militärstatens framgångar.

Den utrasade ässjan i den äldsta smedjan – hus 222, uppfört på 1630-talet. 2004 undersöktes flera kompletta gårdar från 1600-talet i kvarteret Apeln, Jönköping. Under asfalten,mest känt som Domusparkeringen, doldes välbevarade rester efter stormaktstidens vapensmedjor - gårdsmiljö för tillverkning av vapen med hög kvalité, förutsättningen för svenska militärstatens framgångar.

Det svenska flygvapnet mellan 1958–1966 förberedde sig för det värsta scenariot. Vägbaser som man än idag ser på flera håll i landet.Vägbaserna var en viktig del av den svenska försvarsplaneringen under efterkrigstiden. Flygvapnet skulle ej kunna slås ut under en enda samordnad överraskningsattack. Under sexdagarskriget 1967 anföll Israel det egyptiska flygvapnet som slog ut nästan hela med dess konventionella vapen.

Det svenska flygvapnet mellan 1958–1966 förberedde sig för det värsta scenariot. Vägbaser som man än idag ser på flera håll i landet.Vägbaserna var en viktig del av den svenska försvarsplaneringen under efterkrigstiden. Flygvapnet skulle ej kunna slås ut under en enda samordnad överraskningsattack. Under sexdagarskriget 1967 anföll Israel det egyptiska flygvapnet som slog ut nästan hela med dess konventionella vapen.

Först under medeltiden kan man börja organisera arméerna under kunglig ledning,  utrustade med mer enhetliga vapen & utrustningar. Lättare identifierar man de olika antagonisterna efter deras vapenslag. På Bayeuxtapeten kan man se skillnader på anglosaxarna & normanderna. Påfallande många normander har toppiga hjälmar, stora tvåhandsyxor, danskyxor & avlånga sköldar. På Birka ligger flera av de finaste gravfälten.

Historical Viking Art The Vikings’ design and sculpture was prevalent during the period between the and the centuries.

Buntladdningsmännen från 3:e avdelta bataljonen förstörde totalt 17 stridsvagnar i Summankylä, varav minst 5 var T-28-vagnar. Molotovcocktails kom att bli en symbol för det lilla Finlands heroiska kamp mot den stora grannen i öster. Molotovcocktails är både lätta att tillverka och att skaffa ingredienser till. De blev därför ett vanligt vapen bland finska soldater i deras kamp mot sovjetiska stridsvagnar.

Buntladdningsmännen från 3:e avdelta bataljonen förstörde totalt 17 stridsvagnar i Summankylä, varav minst 5 var T-28-vagnar. Molotovcocktails kom att bli en symbol för det lilla Finlands heroiska kamp mot den stora grannen i öster. Molotovcocktails är både lätta att tillverka och att skaffa ingredienser till. De blev därför ett vanligt vapen bland finska soldater i deras kamp mot sovjetiska stridsvagnar.

Explosionen och lufttrycket var så massivt att det kändes som om det skulle slita kläder och utrustning från kroppen. Hela vägen skälvde och alla vapen tystnade. Pansarjätten som nu såg ännu mer fasansfull ut flög i luften, försvann, föll ihop som ett korthus. Motordelar återfanns i en dalsänka en halv kilometer bort och en bit av ett larvband i en tall 400 meter bort. Bara små bitar av männen hittades bland skrotet -- Jukka Tyrkkö om en KV-2:s undergång 1941.

Explosionen och lufttrycket var så massivt att det kändes som om det skulle slita kläder och utrustning från kroppen. Hela vägen skälvde och alla vapen tystnade. Pansarjätten som nu såg ännu mer fasansfull ut flög i luften, försvann, föll ihop som ett korthus. Motordelar återfanns i en dalsänka en halv kilometer bort och en bit av ett larvband i en tall 400 meter bort. Bara små bitar av männen hittades bland skrotet -- Jukka Tyrkkö om en KV-2:s undergång 1941.

Tre kronor är Sveriges heraldiska nationalsymbol. Troligtvis är symbolen av religiöst ursprung. Dyrkan av de 3 vise männen/3 heliga konungar som skyddshelgon. Helgonens attribut var Tre kronorna i vapen/emblem. Dessa helgonkonungar vördades av nordbor som vallfärdade till deras heliga grav i Köln. Attributet återfinns först i Magnus Ladulås sigill från 1270-talet men under kung Magnus Eriksson på 1330-talet som Tre kronor blev vapen & symbol för Sveriges kungarike.

Tre kronor är Sveriges heraldiska nationalsymbol. Troligtvis är symbolen av religiöst ursprung. Dyrkan av de 3 vise männen/3 heliga konungar som skyddshelgon. Helgonens attribut var Tre kronorna i vapen/emblem. Dessa helgonkonungar vördades av nordbor som vallfärdade till deras heliga grav i Köln. Attributet återfinns först i Magnus Ladulås sigill från 1270-talet men under kung Magnus Eriksson på 1330-talet som Tre kronor blev vapen & symbol för Sveriges kungarike.

Fältrop ”Hjälp Jesus!” Motton  ”Cum Deo Et Victoribus Armis” (Med Gud & Segerrika vapen; ursprungligen Gustav II Adolfs kungliga paroll) återfanns i Värmlands regementes vapensköld. Själasörjare, fältpräster, åtföljde förband under fälttåg. Korum var viktig i krigarliv. Tre första kapitel i Karl XI krigsartiklar ägnas åt gudsfruktan/militärt prästerskap/ hur gudstjänster skulle ombesörjas. Soldater/officerare som ej följde  rigoröst religiöst regelverk fick straff med böter eller slogs i…

Fältrop ”Hjälp Jesus!” Motton ”Cum Deo Et Victoribus Armis” (Med Gud & Segerrika vapen; ursprungligen Gustav II Adolfs kungliga paroll) återfanns i Värmlands regementes vapensköld. Själasörjare, fältpräster, åtföljde förband under fälttåg. Korum var viktig i krigarliv. Tre första kapitel i Karl XI krigsartiklar ägnas åt gudsfruktan/militärt prästerskap/ hur gudstjänster skulle ombesörjas. Soldater/officerare som ej följde rigoröst religiöst regelverk fick straff med böter eller slogs i…

Tyskland beslöt, bara några månader innan kriget skulle sluta i Europa, att skicka militärteknisk expertis, ritningar & vapen till sin bundsförvant i öster. Detta skulle hjälpa Japan att fortsätta kriget mot USA. De allierades underrättelsetjänst - inte minst kodknäckarna i Bletchley Park i England var på det klara med dessa planer från tysk sida. Ett av resultaten blev att ubåten U 864 sänktes utanför Bergen i Norge i gryningen 9 februari 1945 av den brittiska ubåten HMS Venturer.

Tyskland beslöt, bara några månader innan kriget skulle sluta i Europa, att skicka militärteknisk expertis, ritningar & vapen till sin bundsförvant i öster. Detta skulle hjälpa Japan att fortsätta kriget mot USA. De allierades underrättelsetjänst - inte minst kodknäckarna i Bletchley Park i England var på det klara med dessa planer från tysk sida. Ett av resultaten blev att ubåten U 864 sänktes utanför Bergen i Norge i gryningen 9 februari 1945 av den brittiska ubåten HMS Venturer.

Dec. 1939 inleddes industriell tillverkning av både Molotovcocktails & Buntladdningar på 2-4kg. Dessa vapen krävde närstrid med stridsvagnar!  Vid Summa dec. 1939 stred finska division 5 & 6 samt buntladdningsmän från 3:e avdelta bataljon& bekämpade stridsvagnar. Bl a en vagnbesättning skadade en buntladdningsman med handgranater från tornluckan & satte stopp för försök, istället kom reservfänriken Saarinen in & kastade sin buntladdning på vagnstaket + sina molotovcocktails. Vagnen fattade…

Dec. 1939 inleddes industriell tillverkning av både Molotovcocktails & Buntladdningar på 2-4kg. Dessa vapen krävde närstrid med stridsvagnar! Vid Summa dec. 1939 stred finska division 5 & 6 samt buntladdningsmän från 3:e avdelta bataljon& bekämpade stridsvagnar. Bl a en vagnbesättning skadade en buntladdningsman med handgranater från tornluckan & satte stopp för försök, istället kom reservfänriken Saarinen in & kastade sin buntladdning på vagnstaket + sina molotovcocktails. Vagnen fattade…

Niels Bohr, dansk nobelpristagare i fysik, tillsammans med Albert Einstein* Bohr var den som 1939 upptäckte kärnklyvning. Bohr var forskare kring atomfission. Redan på 1930-talet ansågs kunna bli mäktigt vapen. Bohr fick fram den sällsynta isotopen uran-235 som gjorde uran klyvningsbart. Bohr var med i utvecklandet av världens första atombomb. Bohr befanns sig i USA under täcknamnet ”Uncle Nick”  med Manhattanprojektet, forskningen tog mindre än två år för att få fram världens första…

Niels Bohr, dansk nobelpristagare i fysik, tillsammans med Albert Einstein* Bohr var den som 1939 upptäckte kärnklyvning. Bohr var forskare kring atomfission. Redan på 1930-talet ansågs kunna bli mäktigt vapen. Bohr fick fram den sällsynta isotopen uran-235 som gjorde uran klyvningsbart. Bohr var med i utvecklandet av världens första atombomb. Bohr befanns sig i USA under täcknamnet ”Uncle Nick” med Manhattanprojektet, forskningen tog mindre än två år för att få fram världens första…

I krigets slutskede hade motståndsgrupperna i Danmark utrustats med vapen från de allierade men även från Sverige. Om tyskarna inte lade ner vapnen i Danmark / Norge, hade de allierade planerat att föra in trupp västerifrån medan Danska brigaden, förstärkt med SAAB B 17 bombplan & allierade rådgivare, Jedburghs, skulle landsättas på Själland. Norska polistrupper stod redo för insats.

I krigets slutskede hade motståndsgrupperna i Danmark utrustats med vapen från de allierade men även från Sverige. Om tyskarna inte lade ner vapnen i Danmark / Norge, hade de allierade planerat att föra in trupp västerifrån medan Danska brigaden, förstärkt med SAAB B 17 bombplan & allierade rådgivare, Jedburghs, skulle landsättas på Själland. Norska polistrupper stod redo för insats.

Coat of Arms of David Armstrong-Jones as Viscount Linley

Viscount Linley, now Earl of Snowdon, requests to be registered as hereditary peer

Great coat of arms of Belgium.svg

Great coat of arms of Belgium.svg