Pinterest
Olympic 2016

this outfit is for olympic games at rio 2016 augest! i remember receiving this outfit im miraclenikki! notice the flag she's holding(not being rasist)

Imgur: The most awesome images on the Internet

The most awesome images on the Internet

[Đồng Tâm Manh Sủng]  Rất nhiều lữ nhận đi tới dưới thành ánh trăng đều gặp phải 1 thiếu nữ hoạt bát: "Có muốn hay không tỷ thí với ta? Rất thú vị ah~"

[Đồng Tâm Manh Sủng] Rất nhiều lữ nhận đi tới dưới thành ánh trăng đều gặp phải 1 thiếu nữ hoạt bát: "Có muốn hay không tỷ thí với ta? Rất thú vị ah~"

Drawing Clothes, Anime Outfits, Anime Characters, Anime Art, Ngôi Sao, Anime Girls, Character Design, Designs, Goddesses

Anime Outfits, Anime Dress, Anime Music, Anime Girls, Anime Girl Pink, Manga Girl, Ngôi Sao, Pajama, Manga Tutorial