Utforska de här idéerna och mycket mer!

Gravhög, stensättning, skyttevärn, utgrävning… Foto: Andreas Forsgren.

Gravhög, stensättning, skyttevärn, utgrävning… Foto: Andreas Forsgren.

Materialguiden RAÄ

Materialguiden RAÄ

Föremålsidentitet 	478659 Inventarienummer 	7785 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer 	81e Fyndnummer 	 Land 	 Landskap 	Gotland Socken 	Hablingbo Lokal 	Havor » Fornlämning (RAÄ) 	Fornlämning (RAÄ) Hablingbo 50:1» Föremålskategori 	 Dräkt och personlig utrustning Sakord 	spänne, kedja Typ 	ringspänne Del 	 Material 	brons Beskrivning 	Två små ringspännen sammanlänkade med en kedja. Antal 	2 Antal fragment 	 Vikt (g) 	 Relativ datering 	vikingatid

Föremålsidentitet 478659 Inventarienummer 7785 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer 81e Fyndnummer Land Landskap Gotland Socken Hablingbo Lokal Havor » Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Hablingbo 50:1» Föremålskategori Dräkt och personlig utrustning Sakord spänne, kedja Typ ringspänne Del Material brons Beskrivning Två små ringspännen sammanlänkade med en kedja. Antal 2 Antal fragment Vikt (g) Relativ datering vikingatid

Posament edging of a textile, from Bj 944, Birka, Uppland, Sweden. Föremålsidentitet 	617993» visa information Inventarienummer 	34000 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer 	Bj 944 Fyndnummer 	 Land 	 Landskap 	Uppland Socken 	Adelsö Lokal 	Björkö, Hemlanden » Fornlämning (RAÄ) 	Fornlämning (RAÄ) Adelsö 118:1» Föremålskategori 	 Sakord 	fragment Typ 	 Del 	 Material 	textil

Posament edging of a textile, from Bj 944, Birka, Uppland, Sweden. Föremålsidentitet 617993» visa information Inventarienummer 34000 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer Bj 944 Fyndnummer Land Landskap Uppland Socken Adelsö Lokal Björkö, Hemlanden » Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Adelsö 118:1» Föremålskategori Sakord fragment Typ Del Material textil

Föremålsidentitet 	977175 Inventarienummer 	35000 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer 	 Fyndnummer 	34109 Land 	 Landskap 	Uppland Socken 	Adelsö Lokal 	Björkö, Svarta jorden » Fornlämning (RAÄ) 	Fornlämning (RAÄ) Adelsö 119:1» Föremålskategori 	 Dräkt och personlig utrustning Hantverk och redskap Sakord 	kedja Typ 	 Del 	 Material 	silver Beskrivning 	chain-link Antal 	1 Antal fragment 	 Vikt (g) 	5.83 Relativ datering 	vikingatid

Föremålsidentitet 977175 Inventarienummer 35000 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer Fyndnummer 34109 Land Landskap Uppland Socken Adelsö Lokal Björkö, Svarta jorden » Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Adelsö 119:1» Föremålskategori Dräkt och personlig utrustning Hantverk och redskap Sakord kedja Typ Del Material silver Beskrivning chain-link Antal 1 Antal fragment Vikt (g) 5.83 Relativ datering vikingatid

SHM 2001-09-26  (CC-BY-NC-SA) Föremålsidentitet	181395 Inventarienummer	34000  |   Undernummer	 Bj 464 Landskap	 Uppland Socken	 Adelsö Lokal	 Björkö, Norr om Borg » Fornlämning (RAÄ)	 Adelsö 35:1» Föremålskategori	 Hantverk och redskap Sakord	sax Typ	bygelsax Del	 Material	järn, silverinläggning, textil Beskrivning	Sax med ring av silver och insmidda i skaften silverstrimmor. Texstilrester på bladen, hälvten av 1 bladet avbruten. Antal	 1 Antal fragment	 Vikt (g)	 Relativ datering	…

SHM 2001-09-26 (CC-BY-NC-SA) Föremålsidentitet 181395 Inventarienummer 34000 | Undernummer Bj 464 Landskap Uppland Socken Adelsö Lokal Björkö, Norr om Borg » Fornlämning (RAÄ) Adelsö 35:1» Föremålskategori Hantverk och redskap Sakord sax Typ bygelsax Del Material järn, silverinläggning, textil Beskrivning Sax med ring av silver och insmidda i skaften silverstrimmor. Texstilrester på bladen, hälvten av 1 bladet avbruten. Antal 1 Antal fragment Vikt (g) Relativ datering …

Föremålsidentitet 	478659 Inventarienummer 	7785 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer 	81e Fyndnummer 	 Land 	 Landskap 	Gotland Socken 	Hablingbo Lokal 	Havor » Fornlämning (RAÄ) 	Fornlämning (RAÄ) Hablingbo 50:1» Föremålskategori 	 Dräkt och personlig utrustning Sakord 	spänne, kedja Typ 	ringspänne Del 	 Material 	brons Beskrivning 	Två små ringspännen sammanlänkade med en kedja. Antal 	2 Antal fragment 	 Vikt (g) 	 Relativ datering 	vikingatid

Föremålsidentitet 478659 Inventarienummer 7785 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer 81e Fyndnummer Land Landskap Gotland Socken Hablingbo Lokal Havor » Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Hablingbo 50:1» Föremålskategori Dräkt och personlig utrustning Sakord spänne, kedja Typ ringspänne Del Material brons Beskrivning Två små ringspännen sammanlänkade med en kedja. Antal 2 Antal fragment Vikt (g) Relativ datering vikingatid

Föremålsidentitet 	616501 Inventarienummer 	34000 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer 	Bj 739 Fyndnummer 	 Land 	 Landskap 	Uppland Socken 	Adelsö Lokal 	Björkö, Hemlanden » Fornlämning (RAÄ) 	Fornlämning (RAÄ) Adelsö 118:1» Föremålskategori 	 Sakord 	kedja Typ 	 Del 	 Material 	cu-leg Beskrivning 	 Antal 	1 Antal fragment 	3 Vikt (g) 	 Relativ datering 	vikingatid

Föremålsidentitet 616501 Inventarienummer 34000 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer Bj 739 Fyndnummer Land Landskap Uppland Socken Adelsö Lokal Björkö, Hemlanden » Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Adelsö 118:1» Föremålskategori Sakord kedja Typ Del Material cu-leg Beskrivning Antal 1 Antal fragment 3 Vikt (g) Relativ datering vikingatid

Föremålsidentitet 	604598 Inventarienummer 	34000 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer 	Bj 935 Fyndnummer 	 Land 	 Landskap 	Uppland Socken 	Adelsö Lokal 	Björkö, Hemlanden » Fornlämning (RAÄ) 	Fornlämning (RAÄ) Adelsö 118:1» Föremålskategori 	 Hantverk och redskap Sakord 	kedja Typ 	 Del 	 Material 	brons, järn Beskrivning 	Fragmentarisk kedja från nålhuset. Antal 	 Antal fragment 	3 Vikt (g) 	 Relativ datering 	vikingatid

Föremålsidentitet 604598 Inventarienummer 34000 visa information | visa katalogläsningsystemet Undernummer Bj 935 Fyndnummer Land Landskap Uppland Socken Adelsö Lokal Björkö, Hemlanden » Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Adelsö 118:1» Föremålskategori Hantverk och redskap Sakord kedja Typ Del Material brons, järn Beskrivning Fragmentarisk kedja från nålhuset. Antal Antal fragment 3 Vikt (g) Relativ datering vikingatid

Undernummer 	986 Landskap 	Uppland Socken 	Adelsö Lokal 	Björkö, Svarta jorden » Fornlämning (RAÄ) 	Fornlämning (RAÄ) Adelsö 119:1» Sakord 	nål Material 	ben/horn

Undernummer 986 Landskap Uppland Socken Adelsö Lokal Björkö, Svarta jorden » Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Adelsö 119:1» Sakord nål Material ben/horn

Pinterest
Sök