Explore Appar, School Ideas, and more!

Samtal mellan två lärare: Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Samtal mellan två lärare: Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling | specialpedagogen

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling | specialpedagogen

#flippatklassrum: Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling.

ADHD INFO.

blackacequeen: “ The ADD/ ADHD Iceberg: Only of an iceberg is visible. Most of it is hidden beneath the surface. “The Top Of The Iceberg: (The Obvious ADD/ADHD behaviours) ” Hyperactivity:

Förskoleburken: Gratis sånghäften till förskolan// TITTUT har flera olika sånger med lättlärda tecken. Enkla och snabbt tillämpade, precis det som behövs! Can't wait! (LA)

Förskoleburken: Gratis sånghäften till förskolan// TITTUT har flera olika sånger med lättlärda tecken. Enkla och snabbt tillämpade, precis det som behövs! Can't wait! (LA)

"I've always thought of myself as pretty good at putting myself in other people's shoes. But once I became a parent to a child with ADHD, I started to question that..."

"I've always thought of myself as pretty good at putting myself in other people's shoes. But once I became a parent to a child with ADHD, I started to question that.

Innehåll, Svensk grammatik och ordbildning

Innehåll, Svensk grammatik och ordbildning

recept på trolldeg

DIY: Trolldeg!

Recipe for "trolldeg" to make and paint small figurines

Appar för förskolan - IKT-pedagogens bästa apptips

Appar för förskolan - IKT-pedagogens bästa apptips

15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal. – Prestationsprinsen

15 tips för användbara åtgärdsprogram och särskilt stöd – till lärare, rektorer och annan skolpersonal. – Prestationsprinsen

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger | MrsHyper

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger | MrsHyper

Pinterest
Search