Explore these ideas and more!

Läsförståelsestrategier i praktiken: Ta tillvara på guldkornen i En Läsande Klass

Läsförståelsestrategier i praktiken: Ta tillvara på guldkornen i En Läsande Klass

Digitala stödresurser

Digitala stödresurser

SV Skriva. Tokiga meningar - skriva fullständiga meningar genom att ta kort från tre olika högar som sedan bildar en tokig mening. Skriva i skrivbok. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

SV Skriva. Tokiga meningar - skriva fullständiga meningar genom att ta kort från tre olika högar som sedan bildar en tokig mening. Skriva i skrivbok. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Läsförståelsestrategier i praktiken: Ta tillvara på guldkornen i En Läsande Klass

Läsförståelsestrategier i praktiken: Ta tillvara på guldkornen i En Läsande Klass

Los Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

Los Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin | Anne-Marie Körling

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin | Anne-Marie Körling

En läsande klass Guldkornen Texter att ta fram på smartboarden och läsa då tillfälle ges

En läsande klass Guldkornen Texter att ta fram på smartboarden och läsa då tillfälle ges

Läsfrågor till eleverna | Anne-Marie Körling

Läsfrågor till eleverna | Anne-Marie Körling

Träna ord, begrepp och samarbetsförmåga med Quizlet - Rosana Månsson

Träna ord, begrepp och samarbetsförmåga med Quizlet - Rosana Månsson

Fem strategier för läsning av faktatexter | Läs- och språksatsningen

Fem strategier för läsning av faktatexter | Läs- och språksatsningen

ABC-klubben webbövningar schema 1-3.docx

Tips och material från lärare

BOKBÄSTISARNA - Boktips för alla mellan 6-19 år: Högläsningstips

BOKBÄSTISARNA - Boktips för alla mellan 6-19 år: Högläsningstips

Språket – som rinnande vatten! | Anne-Marie Körling

Språket – som rinnande vatten! | Anne-Marie Körling

Tips och material från lärare - Natur och Kultur

Tips och material från lärare - Natur och Kultur

Värdefulla sagor - Natur och Kultur

Värdefulla sagor - Natur och Kultur

Vad är genrepedagogik? - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Vad är genrepedagogik? - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Pinterest
Search