Explore Teacher Education, Montessori, and more!

Explore related topics

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1 – skolfröken fräken

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1 – skolfröken fräken

www.folkhalsan.fi barn professionella sprak

www.folkhalsan.fi barn professionella sprak

...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. C Malin

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling.

Skolburken: Inspiration tema kroppen

Skolburken: Inspiration tema kroppen

The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Lek med språket - Folkhälsan

Lek med språket - Folkhälsan

Förstärka det positiva | Fröken Karin

Förstärka det positiva | Fröken Karin

Läs- och skrivundervisning åk 1 (2 och 3). Tematiskt och illustrerat.

Läs- och skrivundervisning åk 1 (2 och 3). Tematiskt och illustrerat.

Hur vet du det?: Vilka källor kan du lita på? - UR Skola

Hur vet du det?: Vilka källor kan du lita på? - UR Skola

Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större | Anne-Marie Körling

Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större | Anne-Marie Körling

Pinterest
Search