Torkel Klingberg "Den lärande hjärnan" ALLT LÄRANDE SKER I HJÄRNAN, och nyckeln till barns utveckling finns i hur hjärnan formas. Men hur går vi från kunskap om nervceller till undervisning i klassrummet? Vad beror svårigheter som dyslexi, dyskalkyli och bristande koncentrationsförmåga på? Varför har hjärnans mognad betydelse för tonåringars beteende? Hjärnan växer inte i ett vakuum utan måste förstås i sitt sammanhang.

Torkel Klingberg "Den lärande hjärnan" ALLT LÄRANDE SKER I HJÄRNAN, och nyckeln till barns utveckling finns i hur hjärnan formas. Men hur går vi från kunskap om nervceller till undervisning i klassrummet? Vad beror svårigheter som dyslexi, dyskalkyli och bristande koncentrationsförmåga på? Varför har hjärnans mognad betydelse för tonåringars beteende? Hjärnan växer inte i ett vakuum utan måste förstås i sitt sammanhang.

I fokus för Peter Gärdenfors bok Lusten att förstå står den unika mänskliga egenskapen att vara en lärande, och undervisande, varelse. Vi föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära. Det rör sig om ett slags informellt lärande, där motivationen tycks komma inifrån.

I fokus för Peter Gärdenfors bok Lusten att förstå står den unika mänskliga egenskapen att vara en lärande, och undervisande, varelse. Vi föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära. Det rör sig om ett slags informellt lärande, där motivationen tycks komma inifrån.

Rolf Ekman, föreläsning på Studio Lärmiljö, en del av Framtidens lärande 2012

Rolf Ekman, föreläsning på Studio Lärmiljö, en del av Framtidens lärande 2012

"Hjärna och Lärande" Pedagogiska magasinet nr 2, 2010 Signalströmmar som möts, blir till tankar, till minnen, till lärande och i mötet med minnets portvakt – hippocampus – kanske till kunskap. Modern avbildningsteknik ge ny kunskap om hjärnan. Kommer hjärnforskningen att revolutionera lärandet? Eller hotar biologismen att ta över?

"Hjärna och Lärande" Pedagogiska magasinet nr 2, 2010 Signalströmmar som möts, blir till tankar, till minnen, till lärande och i mötet med minnets portvakt – hippocampus – kanske till kunskap. Modern avbildningsteknik ge ny kunskap om hjärnan. Kommer hjärnforskningen att revolutionera lärandet? Eller hotar biologismen att ta över?

"Aadu vill få oss att utmana hjärnan"  Aadu Ott är fysikern som blev lärare som blev  professor i ämnesdidaktik. Han är främst intresserad av hur kunskap om hjärnan och dess utveckling kan förbättra skolan och lärandet.  – Det är viktigt att komma ihåg att vi lär oss hela livet. ”Use it or lose it”, säger han.

"Aadu vill få oss att utmana hjärnan" Aadu Ott är fysikern som blev lärare som blev professor i ämnesdidaktik. Han är främst intresserad av hur kunskap om hjärnan och dess utveckling kan förbättra skolan och lärandet. – Det är viktigt att komma ihåg att vi lär oss hela livet. ”Use it or lose it”, säger han.

"Så vill hjärnforskarna ändra skolan"  Politiker och andra debattörer bråkar om  skolan. Samtidigt växer ett nytt vetenskapligt fält fram, där modern hjärnforskning, psykologi och pedagogik smälter samman.  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sa-vill-hjarnforskarna-andra-skolan/

"Så vill hjärnforskarna ändra skolan" Politiker och andra debattörer bråkar om skolan. Samtidigt växer ett nytt vetenskapligt fält fram, där modern hjärnforskning, psykologi och pedagogik smälter samman. http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sa-vill-hjarnforskarna-andra-skolan/

Träna upp hjärnan - GP

Träna upp hjärnan - GP

Pinterest
Search