Pinterest
Anger rules. Would make a good FHE lesson.

Anger Rules- LOVE this! Great for children who can't read or struggle with reading. The pictures help children to remember the anger rules better, too.

Leaf art

Animals made out of leaves - no link but it's such a great idea for a kid's fall art project. Go for a walk in the park and collect the leaves, then make art projects with them!

Calm Down Checklist

Calm down checklist. Show students how to stay calm when upset. This checklist is designed to be used with the Calm Down Digital Social Book.

Anger solutions for kids

Problem Solving Wheel for Anger Management. Helpful way to provide choices to children.

good visual

Think about how this can be used to resolve conflict in the classroom. Once Upon a First Grade Adventure: Classroom Management - Freebies! Wheel of Choice, Individual Modified Behavior Plan, and Cool Down Spot Poster

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

En utmärkt nybörjarguide för dig som är nyfiken på det flippade klassrummet och som vill ha lite hjälp att starta, skapad av Karin Brånebäck. Karin Brånebäck är en av pionjärerna att använda det flippade klassrummet i Sverige.

En utmärkt nybörjarguide för dig som är nyfiken på det flippade klassrummet och som vill ha lite hjälp att starta, skapad av Karin Brånebäck. Karin Brånebäck är en av pionjärerna att använda det flippade klassrummet i Sverige.

Help students think of ways to be a friend - this packet teaches all about…

Building a Community Classroom - Friendship Activities