addition fishing....add what you catch....could possibly modify for number recognition/counting

Magnetic number fishing, they add what they catch! As well as addition, develops hand/eye coordination, fine motor--I love this for magnetic letter fishing too! When they catch a letter, they say its name and sound.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Tänk på ett tal

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

version-206f3b93f2be05417778153d2fc10697 1 024 × 1 448 pixlar

version-206f3b93f2be05417778153d2fc10697 1 024 × 1 448 pixlar

Pinterest
Search