portraits

Inspiring portrait photography.
Cate Blanchett | by Annie Leibovitz

Cate Blanchett | by Annie Leibovitz

Jennifer Lawrence // The Hunger Games // THG

Jennifer Lawrence // The Hunger Games // THG

Kate Winslet, Annie Leibovitz

Kate Winslet, Annie Leibovitz

Kate Winslet by Annie Leibovitz - tone, pose, exposure

Kate Winslet by Annie Leibovitz - tone, pose, exposure

Johnny Depp, Tim Burton che coppia

Johnny Depp, Tim Burton che coppia

annie leibovitz famous photographers - Google Search

annie leibovitz famous photographers - Google Search

Angelina Jolie by Annie Leibovitz

Angelina Jolie by Annie Leibovitz

Soft Natural--Jennifer Lawrence photographed by Mikael Jansson, Vogue, December…

Soft Natural--Jennifer Lawrence photographed by Mikael Jansson, Vogue, December…

Hồi ấy tớ tưởng phải nghỉ học cơ, nhưng hóa ra không phải... Nói chung là xem tham khảo các bạn ạ http://lamrangthammy.vn/trong-rang-gia-can-bao-nhieu-thoi-gian-de-hoan-thanh.html

Hồi ấy tớ tưởng phải nghỉ học cơ, nhưng hóa ra không phải... Nói chung là xem tham khảo các bạn ạ http://lamrangthammy.vn/trong-rang-gia-can-bao-nhieu-thoi-gian-de-hoan-thanh.html

Robert Pattinson photographed by Annie Leibovitz for Vanity Fair, April 2011. …

Robert Pattinson photographed by Annie Leibovitz for Vanity Fair, April 2011. …

Pinterest
Sök