Pinterest

Gudrun Schyman - tal

23 Pins2 Följare
Gudrun Schymans 1:a Maj-tal - Analys
Gudrun Schyman använder sig utav ethos, logos och pathos.

Gudrun Schyman använder sig utav ethos, logos och pathos.

Budskap: Allas lika värde.

Budskap: Allas lika värde.

Även om huvudbudskapet är jämställdhet, så har hon även långa stycken som knyter samman jämställdhet med exempelvis ekonomi, löner, förskola, arbete, rasism mm. Vissa gånger kan budskapet kännas otydligt då talet har såpass många olika delar.

Även om huvudbudskapet är jämställdhet, så har hon även långa stycken som knyter samman jämställdhet med exempelvis ekonomi, löner, förskola, arbete, rasism mm. Vissa gånger kan budskapet kännas otydligt då talet har såpass många olika delar.

Tal i video : https://vimeo.com/93540643 Tal i text: http://feministisktinitiativ.se/gudrun-schymans-forsta-maj-tal-goteborg-2014/

Tal i video : https://vimeo.com/93540643 Tal i text: http://feministisktinitiativ.se/gudrun-schymans-forsta-maj-tal-goteborg-2014/

Mimik

Mimik

Detta är en värdeladdad mening hon upprepar ett flertal gånger, för att förmedla det övergripande budskapet kring feminism.

Detta är en värdeladdad mening hon upprepar ett flertal gånger, för att förmedla det övergripande budskapet kring feminism.

Till vem vänder sig talet?

Till vem vänder sig talet?

Hennes bakrund är detaljrik med många färger, vilket gör att fokuset försvinner från talaren. Hon använder en tallapp som hon inte kollar på så ofta. Som hjälpmedel så använder hon en teckentolk för att involvera flera människor i talet.

Hennes bakrund är detaljrik med många färger, vilket gör att fokuset försvinner från talaren. Hon använder en tallapp som hon inte kollar på så ofta. Som hjälpmedel så använder hon en teckentolk för att involvera flera människor i talet.

Taltempo, röstvolym och betoningar

Taltempo, röstvolym och betoningar

Kroppsspråket

Kroppsspråket

En metafor Gudrun Schyman använder för att förklara det skamliga med att andra partiers brister är såpass synliga.

En metafor Gudrun Schyman använder för att förklara det skamliga med att andra partiers brister är såpass synliga.

Två stilfigurer i samma mening: Metafor - "skörda" talar hon som en förändring inom politiken i samhället. Upprepning - Upprepning av vad som ska "skördas" och varför det ska "skördas.

Två stilfigurer i samma mening: Metafor - "skörda" talar hon som en förändring inom politiken i samhället. Upprepning - Upprepning av vad som ska "skördas" och varför det ska "skördas.

Hon använder sig av ovanliga liknelser och metaforer för att få en kraftfull känsla.  Tillexempel meningen: "Barnmorskorna springer som skållande råttor."

Hon använder sig av ovanliga liknelser och metaforer för att få en kraftfull känsla. Tillexempel meningen: "Barnmorskorna springer som skållande råttor."

Hennes huvudsakliga syfte med talet är att få ett mer jämställt samhälle. Exempelvis:  "Vi har lika värde hur olika vi än är." "Barnmorskorna springer som skållade råttor." "Det är inte svårt att dela lika på föräldraansvaret." "Det är inte svårt med att sätta rättvisa löner."  "Men i allafall så är det väl ganska självklart att vi vill ha jämställdhet."

Hennes huvudsakliga syfte med talet är att få ett mer jämställt samhälle. Exempelvis: "Vi har lika värde hur olika vi än är." "Barnmorskorna springer som skållade råttor." "Det är inte svårt att dela lika på föräldraansvaret." "Det är inte svårt med att sätta rättvisa löner." "Men i allafall så är det väl ganska självklart att vi vill ha jämställdhet."

Kontrast: "Ut med rasisterna, in med feministerna."

Kontrast: "Ut med rasisterna, in med feministerna."

Pratar illa om specifika partier. Oproffsigt och informellt. Citat 1: "Rasism handlar om att avindividualisera en hel grupp människor och säga att "dom är sådär, därför ska de behandlas sådär". Och det är konsekvenserna av Sverigedemokraternas politik." Citat 2: "Vi har ett groteskt pensionssystem i Sverige, hopkokat utav de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Fullständigt groteskt."

Pratar illa om specifika partier. Oproffsigt och informellt. Citat 1: "Rasism handlar om att avindividualisera en hel grupp människor och säga att "dom är sådär, därför ska de behandlas sådär". Och det är konsekvenserna av Sverigedemokraternas politik." Citat 2: "Vi har ett groteskt pensionssystem i Sverige, hopkokat utav de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Fullständigt groteskt."


Fler idéer
Gudrun Schyman använder sig utav ethos, logos och pathos.

Gudrun Schyman använder sig utav ethos, logos och pathos.

Hon använder sig av ovanliga liknelser och metaforer för att få en kraftfull känsla.  Tillexempel meningen: "Barnmorskorna springer som skållande råttor."

Hon använder sig av ovanliga liknelser och metaforer för att få en kraftfull känsla. Tillexempel meningen: "Barnmorskorna springer som skållande råttor."

Foto: Magnus Bergström, Feministiskt Initiativ

Foto: Magnus Bergström, Feministiskt Initiativ

Budskap: Allas lika värde.

Budskap: Allas lika värde.

Hennes huvudsakliga syfte med talet är att få ett mer jämställt samhälle. Exempelvis:  "Vi har lika värde hur olika vi än är." "Barnmorskorna springer som skållade råttor." "Det är inte svårt att dela lika på föräldraansvaret." "Det är inte svårt med att sätta rättvisa löner."  "Men i allafall så är det väl ganska självklart att vi vill ha jämställdhet."

Hennes huvudsakliga syfte med talet är att få ett mer jämställt samhälle. Exempelvis: "Vi har lika värde hur olika vi än är." "Barnmorskorna springer som skållade råttor." "Det är inte svårt att dela lika på föräldraansvaret." "Det är inte svårt med att sätta rättvisa löner." "Men i allafall så är det väl ganska självklart att vi vill ha jämställdhet."

Ofta förekommande stilfigur: Upprepningar, för att visa kraft.

Ofta förekommande stilfigur: Upprepningar, för att visa kraft.

Denna mening upprepas ofta efter talens olika delar, och kan ses som informellt och personligt. Nästan lite tyket.

Denna mening upprepas ofta efter talens olika delar, och kan ses som informellt och personligt. Nästan lite tyket.

I sitt tal fokuserar hon mycket på kvinnans rättigheter.

I sitt tal fokuserar hon mycket på kvinnans rättigheter.

Pratar illa om specifika partier. Oproffsigt och informellt. Citat 1: "Rasism handlar om att avindividualisera en hel grupp människor och säga att "dom är sådär, därför ska de behandlas sådär". Och det är konsekvenserna av Sverigedemokraternas politik." Citat 2: "Vi har ett groteskt pensionssystem i Sverige, hopkokat utav de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Fullständigt groteskt."

Pratar illa om specifika partier. Oproffsigt och informellt. Citat 1: "Rasism handlar om att avindividualisera en hel grupp människor och säga att "dom är sådär, därför ska de behandlas sådär". Och det är konsekvenserna av Sverigedemokraternas politik." Citat 2: "Vi har ett groteskt pensionssystem i Sverige, hopkokat utav de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Fullständigt groteskt."

Anslutningen har inget koppling till inledningen/tesen, vilket hade varit enkelt att få med i anslutningen. Budskapet hade fått mycket kraft om man fått en upprepning av tesen.

Anslutningen har inget koppling till inledningen/tesen, vilket hade varit enkelt att få med i anslutningen. Budskapet hade fått mycket kraft om man fått en upprepning av tesen.

Marc Simont (1915 - 2013) Marc Simont Sketchbooks  http://archive.hbook.com/magazine/articles/2004/mar04_simontmarcus.asp

Marc Simont (1915 - 2013) Marc Simont Sketchbooks http://archive.hbook.com/magazine/articles/2004/mar04_simontmarcus.asp

Illustrations by Eugen Osswald for Ball der Tiere (The Animals' Ball, Germany, 1917)

Illustrations by Eugen Osswald for Ball der Tiere (The Animals' Ball, Germany, 1917)

Dušan Kállay - Veselý koncert

Dušan Kállay - Veselý koncert