Pinterest • Världens idékatalog

Gudrun Schyman - tal

Gudrun Schymans 1:a Maj-tal - Analys
23 Pins2 Följare

Budskap: Allas lika värde.

1
1

Hon använder sig av ovanliga liknelser och metaforer för att få en kraftfull känsla. Tillexempel meningen: "Barnmorskorna springer som skållande råttor."

Detta är en värdeladdad mening hon upprepar ett flertal gånger, för att förmedla det övergripande budskapet kring feminism.

Till vem vänder sig talet?

1

Hennes bakrund är detaljrik med många färger, vilket gör att fokuset försvinner från talaren. Hon använder en tallapp som hon inte kollar på så ofta. Som hjälpmedel så använder hon en teckentolk för att involvera flera människor i talet.

Taltempo, röstvolym och betoningar

1

Kroppsspråket

1

En metafor Gudrun Schyman använder för att förklara det skamliga med att andra partiers brister är såpass synliga.

Två stilfigurer i samma mening: Metafor - "skörda" talar hon som en förändring inom politiken i samhället. Upprepning - Upprepning av vad som ska "skördas" och varför det ska "skördas.