Gudrun Schyman använder sig utav ethos, logos och pathos.

Gudrun Schyman använder sig utav ethos, logos och pathos.

Hennes huvudsakliga syfte med talet är att få ett mer jämställt samhälle. Exempelvis:  "Vi har lika värde hur olika vi än är." "Barnmorskorna springer som skållade råttor." "Det är inte svårt att dela lika på föräldraansvaret." "Det är inte svårt med att sätta rättvisa löner."  "Men i allafall så är det väl ganska självklart att vi vill ha jämställdhet."

Hennes huvudsakliga syfte med talet är att få ett mer jämställt samhälle. Exempelvis: "Vi har lika värde hur olika vi än är." "Barnmorskorna springer som skållade råttor." "Det är inte svårt att dela lika på föräldraansvaret." "Det är inte svårt med att sätta rättvisa löner." "Men i allafall så är det väl ganska självklart att vi vill ha jämställdhet."

Budskap: Allas lika värde.

Budskap: Allas lika värde.

Foto: Magnus Bergström, Feministiskt Initiativ

Foto: Magnus Bergström, Feministiskt Initiativ

Även om huvudbudskapet är jämställdhet, så har hon även långa stycken som knyter samman jämställdhet med exempelvis ekonomi, löner, förskola, arbete, rasism mm. Vissa gånger kan budskapet kännas otydligt då talet har såpass många olika delar.

Även om huvudbudskapet är jämställdhet, så har hon även långa stycken som knyter samman jämställdhet med exempelvis ekonomi, löner, förskola, arbete, rasism mm. Vissa gånger kan budskapet kännas otydligt då talet har såpass många olika delar.

Tal i video : https://vimeo.com/93540643 Tal i text: http://feministisktinitiativ.se/gudrun-schymans-forsta-maj-tal-goteborg-2014/

Tal i video : https://vimeo.com/93540643 Tal i text: http://feministisktinitiativ.se/gudrun-schymans-forsta-maj-tal-goteborg-2014/

Detta är en värdeladdad mening hon upprepar ett flertal gånger, för att förmedla det övergripande budskapet kring feminism.

Detta är en värdeladdad mening hon upprepar ett flertal gånger, för att förmedla det övergripande budskapet kring feminism.

Hennes bakrund är detaljrik med många färger, vilket gör att fokuset försvinner från talaren. Hon använder en tallapp som hon inte kollar på så ofta. Som hjälpmedel så använder hon en teckentolk för att involvera flera människor i talet.

Hennes bakrund är detaljrik med många färger, vilket gör att fokuset försvinner från talaren. Hon använder en tallapp som hon inte kollar på så ofta. Som hjälpmedel så använder hon en teckentolk för att involvera flera människor i talet.

Taltempo, röstvolym och betoningar

Taltempo, röstvolym och betoningar

En metafor Gudrun Schyman använder för att förklara det skamliga med att andra partiers brister är såpass synliga.

En metafor Gudrun Schyman använder för att förklara det skamliga med att andra partiers brister är såpass synliga.

Två stilfigurer i samma mening: Metafor - "skörda" talar hon som en förändring inom politiken i samhället. Upprepning - Upprepning av vad som ska "skördas" och varför det ska "skördas.

Två stilfigurer i samma mening: Metafor - "skörda" talar hon som en förändring inom politiken i samhället. Upprepning - Upprepning av vad som ska "skördas" och varför det ska "skördas.

Hon använder sig av ovanliga liknelser och metaforer för att få en kraftfull känsla.  Tillexempel meningen: "Barnmorskorna springer som skållande råttor."

Hon använder sig av ovanliga liknelser och metaforer för att få en kraftfull känsla. Tillexempel meningen: "Barnmorskorna springer som skållande råttor."

Kontrast: "Ut med rasisterna, in med feministerna."

[Infaux] Les Français plus affectueux si on réduit leur ration détrangers

Pinterest
Search