Pinterest • Världens idékatalog

Gudrun Schyman - tal

Gudrun Schymans 1:a Maj-tal - Analys
23 Pins2 Följare

Budskap: Allas lika värde.

1
1

Sparad av

sanna wodstrup

Hon använder sig av ovanliga liknelser och metaforer för att få en kraftfull känsla. Tillexempel meningen: "Barnmorskorna springer som skållande råttor."

Sparad av

Sofia Lindgren

Mimik

1

Sparad av

Emma Wigge

Detta är en värdeladdad mening hon upprepar ett flertal gånger, för att förmedla det övergripande budskapet kring feminism.

Sparad av

sanna wodstrup

Till vem vänder sig talet?

1

Pin tillagd från

blogg.alltforforaldrar.se

Hennes bakrund är detaljrik med många färger, vilket gör att fokuset försvinner från talaren. Hon använder en tallapp som hon inte kollar på så ofta. Som hjälpmedel så använder hon en teckentolk för att involvera flera människor i talet.

Sparad av

Sofia Lindgren

Taltempo, röstvolym och betoningar

1

Sparad av

Emma Wigge

Kroppsspråket

1

Sparad av

Emma Wigge

En metafor Gudrun Schyman använder för att förklara det skamliga med att andra partiers brister är såpass synliga.

Sparad av

sanna wodstrup

Två stilfigurer i samma mening: Metafor - "skörda" talar hon som en förändring inom politiken i samhället. Upprepning - Upprepning av vad som ska "skördas" och varför det ska "skördas.

Sparad av

sanna wodstrup