Swedish and work life for foreigners. This is a great site for learning Swedish! Svenska och arbetsliv för invandrare http://www.swedishfreak.com/swedish-language/learn-for-free/

Swedish and work life for foreigners. This is a great site for learning Swedish! Svenska och arbetsliv för invandrare http://www.swedishfreak.com/swedish-language/learn-for-free/

Skillnaden mellan talsprak och skriftsprak (Svenska) - Mellanstadiet - YouTube

Skillnaden mellan talsprak och skriftsprak (Svenska) - Mellanstadiet - YouTube

Nationellt centrum för svenska som andraspråk - Resursbanken: en guldgruva av information. Läs om alfabetisering, om vuxnas lärande, hitta undervisningsmaterial och mycket mer. Resursbanken uppdateras inte längre, men det finns mycket användbart som det är.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk - Resursbanken: en guldgruva av information. Läs om alfabetisering, om vuxnas lärande, hitta undervisningsmaterial och mycket mer. Resursbanken uppdateras inte längre, men det finns mycket användbart som det är.

Kreativpedagogik/SFI-länkar - sajter på internet som är bra när man vill lära sig svenska och hur landet fungerar. Samlade av Staffan Burling och senast uppdaterad 18 september 2013. Den här sajten känner de flesta SFI-lärare till, men tål att påminnas om. Inte så snygg men här finns massor av länkar.

Kreativpedagogik/SFI-länkar - sajter på internet som är bra när man vill lära sig svenska och hur landet fungerar. Samlade av Staffan Burling och senast uppdaterad 18 september 2013. Den här sajten känner de flesta SFI-lärare till, men tål att påminnas om. Inte så snygg men här finns massor av länkar.

Svenska skolan för nyanlända - svenska - YouTube

Svenska skolan för nyanlända - svenska - YouTube

SFI-ekonomi. Dina pengar och din ekonomi. Privatekonomi på enkel svenska. Mycket uppskattat bland våra elever på B-nivån.

SFI-ekonomi. Dina pengar och din ekonomi. Privatekonomi på enkel svenska. Mycket uppskattat bland våra elever på B-nivån.

Kursplan för SFI på olika språk. Alltid finns det några elever som kan läsa lite på sitt modersmål. Eller så har de någon vän eller släkting som kan.

In Sweden, you can get by with only knowing English. But STI helps immigrants learn the language fully.

Rösta på oss - lättläst information inför valet i september om de sju riksdagspartiernas program. Alla är med utom SD som inte ville.

Rösta på oss - lättläst information inför valet i september om de sju riksdagspartiernas program. Alla är med utom SD som inte ville.

Digitala spåret

Digitala spåret

SFIpodd - inte en app men en ny sajt från Centrumvux i Haninge. Bokmärk den på elevernas paddor. Hörförståelse på tre olika nivåer, där jag tror att S kommer att passa våra elever bäst. Eleverna kan ladda ner poddarna i sina telefoner.

SFIpodd - inte en app men en ny sajt från Centrumvux i Haninge. Bokmärk den på elevernas paddor. Hörförståelse på tre olika nivåer, där jag tror att S kommer att passa våra elever bäst. Eleverna kan ladda ner poddarna i sina telefoner.

Mitt liv som Bas-lärare | Följ med till Bas – en grundläggande vuxenutbildning för nyanlända med ingen eller kort skolbakgrund

Mitt liv som Bas-lärare | Följ med till Bas – en grundläggande vuxenutbildning för nyanlända med ingen eller kort skolbakgrund

Svenska För Invandrare kurs C och D

Svenska För Invandrare kurs C och D

Ur.se. Många bra program att titta på. Våra elever har tyckt om Svenska till varje pris. En av deltagarna har också besökt Bas. För vissa program krävs inloggning på UrAccess.

Svenska till varje pris - Fördjupning - Så kan du använda övningarna i serien

Stockholmslänkar

Stockholmslänkar

Pinterest
Search