10

Math Activities, Math Worksheets, Early Math, Cycle, Math Addition, Sumo, Math Intervention, Les Matériels, Primary School

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

data.bloggplatsen.se bild filnamn-19b27b96f8e6c68889d23b164105a8da545bbe4c5a99e.jpg version-487c3f785e4cdc0d881f58b1717dbfe2

data.bloggplatsen.se bild filnamn-19b27b96f8e6c68889d23b164105a8da545bbe4c5a99e.jpg version-487c3f785e4cdc0d881f58b1717dbfe2

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Fyll brickan - ett enkelt spel där du använder addition/subtraktion eller alla fyra räknesätt.

Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.

Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter med bland annat bråkräkning

Öppen utsaga

Öppna utsagor i talområdet 0-10 (addition)

Pinterest
Search