Pinterest
Laundry organizer: fitting the washer's drum

Laundry organizer: fitting the washer's drum

Laundry organizer: fitting the washer’s drum! - IKEA Hackers 2 stacks instead of 4

Laundry design for compact living

Bigger Laundry Room Or Bigger Closet

Four wall-mounted drying racks in a mudroom create an instant indoor drying room; recreate the look with four wall-mounted racks from Ikea. For something similar, consider Ikea's wall-mounted Grundtal Drying Rack;

idéer för roligare sortering-batterier och glödlampor

Sätt i snöre o häng på väggen, bara att ta med o tömma när fullt.