ETIK

12 Pins0 Followers
Etik betyder vilka seder vi har i ett land, familj Moral betyder också seder, men används som hur vi utför våra seder, hur vi praktiskt använder dem.

Etik betyder vilka seder vi har i ett land, familj Moral betyder också seder, men används som hur vi utför våra seder, hur vi praktiskt använder dem.

Etik betyder vilka seder vi har i ett land, familj Moral betyder också seder, men används som hur vi utför våra seder, hur vi praktiskt använder dem.

Etik betyder vilka seder vi har i ett land, familj Moral betyder också seder, men används som hur vi utför våra seder, hur vi praktiskt använder dem.

Att handla dygdigt är att visa vilken karaktär jag har, som visdom, godhet, mod.

Att handla dygdigt är att visa vilken karaktär jag har, som visdom, godhet, mod.

Situationen avgör hur jag ska handla. Inga regler eller konsekvenser står i vägen, utan här och nu avgör mitt ställningstagande.

Situationen avgör hur jag ska handla. Inga regler eller konsekvenser står i vägen, utan här och nu avgör mitt ställningstagande.

När jag handlar efter mitt sinne, gör jag det utifrån goda avsikter. Jag vill alltid göra gott, men själva resultatet kan både bli bra eller dåligt, men det är inget jag funderar på innan jag gör mitt ställningstagande.

Sri Lankan Buddhists assail Christian minority - Persecution - WORLD

Jag kan handla efter konsekvensetik, då jag fokuserar på effekten av min handling eller ställningstagandet.

Jag kan handla efter konsekvensetik, då jag fokuserar på effekten av min handling eller ställningstagandet.

Etiska teorier eller mönster, kan vara regel etik, som också kan heta plikt etik. Syftet är att  jag följer regler och jag anser att det är min plikt att göra det.

Etiska teorier eller mönster, kan vara regel etik, som också kan heta plikt etik. Syftet är att jag följer regler och jag anser att det är min plikt att göra det.

Att handla dygdigt är att visa vilken karaktär jag har, som visdom, godhet, mod.

Att handla dygdigt är att visa vilken karaktär jag har, som visdom, godhet, mod.

Situationen avgör hur jag ska handla. Inga regler eller konsekvenser står i vägen, utan här och nu avgör mitt ställningstagande.

Situationen avgör hur jag ska handla. Inga regler eller konsekvenser står i vägen, utan här och nu avgör mitt ställningstagande.

När jag handlar efter mitt sinne, gör jag det utifrån goda avsikter. Jag vill alltid göra gott, men själva resultatet kan både bli bra eller dåligt, men det är inget jag funderar på innan jag gör mitt ställningstagande.

Sri Lankan Buddhists assail Christian minority - Persecution - WORLD

Jag kan handla efter konsekvensetik, då jag fokuserar på effekten av min handling eller ställningstagande.

Jag kan handla efter konsekvensetik, då jag fokuserar på effekten av min handling eller ställningstagande.

Etiska teorier eller mönster, kan vara regel etik, som också kan heta plikt etik. Syftet är att  jag följer regler och jag anser att det är min plikt att göra det.

Etiska teorier eller mönster, kan vara regel etik, som också kan heta plikt etik. Syftet är att jag följer regler och jag anser att det är min plikt att göra det.

Pinterest
Search