Pinterest
Babblarna pussel med bygglinjen

Babblarna pussel med bygglinjen

Kids Playing, Kids Corner, Preschool, Children, Music, Pictures

Knacka på hos Babblarna

Knacka på hos Babblarna

Babblarna dadda hälsar på

Babblarna dadda hälsar på

Mini Craft, Reggio, Christmas Diy, Stone, Nature

Mera Babblarna 2014-2015 - Hallsbergs kommun

Mera Babblarna 2014-2015 - Hallsbergs kommun

babblarna bilder att skriva ut - Sök på Google

babblarna bilder att skriva ut - Sök på Google

Vi jobbar mycket med språklådor, där utgår vi ofta från en saga eller bok och bygger upp berättelsen med konkreta föremål. Konkreta föremål ökar intresset och ger större möjlighet att hålla fokus. Det är också lättare att förstå och ta till sig innehållet. Vi ser att dessa lådor stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. #förskola #lpfö98 #utvecklingochlärande #kommunikation #språkutveckling #språklåda #babblarna #tydliggörandepedagogik#hållafokus #tillgänglighet#delaktighet

Vi jobbar mycket med språklådor, där utgår vi ofta från en saga eller bok och bygger upp berättelsen med konkreta föremål. Konkreta föremål ökar intresset och ger större möjlighet att hålla fokus. Det är också lättare att förstå och ta till sig innehållet. Vi ser att dessa lådor stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. #förskola #lpfö98 #utvecklingochlärande #kommunikation #språkutveckling #språklåda #babblarna #tydliggörandepedagogik#hållafokus #tillgänglighet#delaktighet