Minus the grammatical error at the top of the post, this is a rich resource of links to activities for alphabet learning time. :)

Minus the grammatical error at the top of the post, this is a rich resource of links to activities for alphabet learning time. :)

Such a fun and active way for kids to learn letters and sounds!

Alphabet Ping-Pong Drop Literacy Game

Such a fun and active way for kids to learn letters and sounds!

Alphabet Lego Cards - Uppercase {free printable!} from Wildflower Ramblings

Alphabet Lego Cards: Uppercase {free printable

Alphabet Lego Cards - Uppercase {free printable!} from Wildflower Ramblings

Användbara ramar

Användbara ramar

de colores …

de colores …

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Pinterest
Sök