Minus the grammatical error at the top of the post, this is a rich resource of links to activities for alphabet learning time. :)

Minus the grammatical error at the top of the post, this is a rich resource of links to activities for alphabet learning time. :) kids cans create their own letters for the alphabet

Such a fun and active way for kids to learn letters and sounds!

Alphabet Ping-Pong Drop Literacy Game

Alphabet Ping-Pong Drop Literacy Game - The Imagination Tree - what a cool upcycling idea too. Maybe not the ping pong balls but small bottle tops? Or smaller magnetic letters?

Alphabet Lego Cards - Uppercase {free printable!} from Wildflower Ramblings

Alphabet Lego Cards: Uppercase {free printable

LEGO is a favorite of everyone, right? Even early learners can get in on the LEGO fun with a set of free Uppercase Alphabet LEGO Cards from Wildflower Ramb

Make your own cootie catcher a.k.a fortune teller!

Super Teacher Worksheets has a large selection of printable cootie catchers a.a fortune tellers that will allow students to have fun while they learn.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

De 9 ordklasserna

Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Outdoor Play, Outdoor Areas, Outdoor Learning, Outdoor Education, Outdoor Classroom, Kids Corner, Preschool Library, Fall Preschool, Preschool Activities

Pinterest
Search