۲۴ اسفند - شاد باش زاد روز معمار ایران نوین

۲۴ اسفند - شاد باش زاد روز معمار ایران نوین

رضا شاه بزرگ- محمد رضا شاه پهلوی- شهبانو فرح- شاهزاده رضا پهلوی

رضا شاه بزرگ- محمد رضا شاه پهلوی- شهبانو فرح- شاهزاده رضا پهلوی

این عکس رو الان درست کردم. یکی‌ از دوستان در پیام خصوصی در پیج در خواست کردن که از شاهزاده رضا هم پست بگذاریم. من هم تلاش کردم که خواسته ایشون رو اجابت کرده باشم و از شما نازنینان هم در خواست می‌کنم یک شرحی برای این عکس بنویسید.  گربه نقشه ایران، شیر و خورشید نماد پرچم کشور، پادشاه سمبل نظام پادشاهی  ارادتمند شاهین

این عکس رو الان درست کردم. یکی‌ از دوستان در پیام خصوصی در پیج در خواست کردن که از شاهزاده رضا هم پست بگذاریم. من هم تلاش کردم که خواسته ایشون رو اجابت کرده باشم و از شما نازنینان هم در خواست می‌کنم یک شرحی برای این عکس بنویسید. گربه نقشه ایران، شیر و خورشید نماد پرچم کشور، پادشاه سمبل نظام پادشاهی ارادتمند شاهین

اعلیحضرت همایونی ، رضا شاه پهلوی ، شاهنشاه ایران ، با بهترین آرزوها ٬ برلین، ۱۲ مارچ ۱۹۳۶ - آدولف هیتلر.

اعلیحضرت همایونی ، رضا شاه پهلوی ، شاهنشاه ایران ، با بهترین آرزوها ٬ برلین، ۱۲ مارچ ۱۹۳۶ - آدولف هیتلر.

شهبانو فرح_ بانو یاسمین_ پرنسس نور پهلوی

شهبانو فرح_ بانو یاسمین_ پرنسس نور پهلوی

در دیده ما شاه بود سایه یزدان..... تا کور شود دیده بیگانه پرستان

در دیده ما شاه بود سایه یزدان..... تا کور شود دیده بیگانه پرستان

والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی ریاست عالیه جمعیت شیر و خورشید

والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی ریاست عالیه جمعیت شیر و خورشید

Islamic

جاوید ‎خاندانِ ایران سازِ پهلوی‎

جاوید ‎خاندانِ ایران سازِ پهلوی‎

شهبانو فرح، مادر ایران زمین

شهبانو فرح، مادر ایران زمین

شاهزاده رضا در کنار خانواده

شاهزاده رضا در کنار خانواده

Pinterest
Search