Pinterest

Kartor och ritningar / Maps and construction plans

14 Pins22 Följare
Antika kartor och ritningar ur Skoklosters slotts samlingar. Antique maps and construction plans from the Skokloster Castle collections.
Karta från 1660 med två hemisfärer(halvklot), den ena visande Nord- och Sydamerika, den andra Europa, Asien och Australien.

Karta från 1660 med två hemisfärer(halvklot), den ena visande Nord- och Sydamerika, den andra Europa, Asien och Australien.

Planerad sjögård vid Skoklosters slott, från 1669.

Planerad sjögård vid Skoklosters slott, från 1669.

Karta över Uppland, 1742

Karta över Uppland, 1742

Karta över Frankrike, 1658

Karta över Frankrike, 1658

Karta över Hever-strömmen vid Ejder, Elbe, Weser-mynningarna, från 1776.

Karta över Hever-strömmen vid Ejder, Elbe, Weser-mynningarna, från 1776.

Karta över Grekland med dess arkipelag.

Karta över Grekland med dess arkipelag.

Karta över omgivningarna vid Luxemburg, Bastogne, Arlon, La Roche mm. 1727.

Karta över omgivningarna vid Luxemburg, Bastogne, Arlon, La Roche mm. 1727.

Karta över fortifikationen i Nijmegen, 1672.

Karta över fortifikationen i Nijmegen, 1672.

Byggnadsritning på vattenkvarn, 1600-tal.

Byggnadsritning på vattenkvarn, 1600-tal.

Teckning/ritning av tak, 1708.

Teckning/ritning av tak, 1708.

Byggnadsritning, tvärsektion av Skokloster slotts gårdsfasad, från 1650-talet Construction plan Skokloster Castle, 1650's

Byggnadsritning, tvärsektion av Skokloster slotts gårdsfasad, från 1650-talet Construction plan Skokloster Castle, 1650's

Sektionsritning av huvudaltaret i kyrkan San Lorencio el Real i Escorial, 1583.

Sektionsritning av huvudaltaret i kyrkan San Lorencio el Real i Escorial, 1583.

Karta över Nordsjön, vid holländsk-belgiska kusten.1750-tal.

Karta över Nordsjön, vid holländsk-belgiska kusten.1750-tal.

Karta över del av Tyskland (Pommern), med Oder.

Karta över del av Tyskland (Pommern), med Oder.


Fler idéer
Byggnadsritning, tvärsektion av Skokloster slotts gårdsfasad, från 1650-talet Construction plan Skokloster Castle, 1650's

Byggnadsritning, tvärsektion av Skokloster slotts gårdsfasad, från 1650-talet Construction plan Skokloster Castle, 1650's

Teckning/ritning av tak, 1708.

Teckning/ritning av tak, 1708.

Byggnadsritning på vattenkvarn, 1600-tal.

Byggnadsritning på vattenkvarn, 1600-tal.

Sektionsritning av huvudaltaret i kyrkan San Lorencio el Real i Escorial, 1583.

Sektionsritning av huvudaltaret i kyrkan San Lorencio el Real i Escorial, 1583.

Byggnads- och parkritning i vattenfärg, 1600-talet. /Construction plan of building and park, 17th century.

Byggnads- och parkritning i vattenfärg, 1600-talet. /Construction plan of building and park, 17th century.

Landsvägskarta över Värmland och Närke, med norra Vänern./ Road map over Värmland and Närke with the lake Vänern (Sweden).

Landsvägskarta över Värmland och Närke, med norra Vänern./ Road map over Värmland and Närke with the lake Vänern (Sweden).

Byggnadsritning, 1600-tal. Construction plan, 17th century.

Byggnadsritning, 1600-tal. Construction plan, 17th century.

Karta över postrutterna i Frankrike, 1705./ Map of postal routes in France, 1705.

Karta över postrutterna i Frankrike, 1705./ Map of postal routes in France, 1705.

Karta, del av sydöstra England (Dover) från 1744. /Map, part of south east England (Dover) from 1744.

Karta, del av sydöstra England (Dover) från 1744. /Map, part of south east England (Dover) from 1744.

Byggnadsritning för vattenkvarn, 1600-tal. /Construction plan of water mill, 17th century.

Byggnadsritning för vattenkvarn, 1600-tal. /Construction plan of water mill, 17th century.

Karta över Trollhättan med Trollhätte kanal med profiler av slussarna Elvius, Polhem samt Greve Ekeblad./ Map over Trollhättan (Sweden) and the Trollhätte canal.

Karta över Trollhättan med Trollhätte kanal med profiler av slussarna Elvius, Polhem samt Greve Ekeblad./ Map over Trollhättan (Sweden) and the Trollhätte canal.

Karta över Bayern, 1600-tal./ Map of Bayern, 17th century.

Karta över Bayern, 1600-tal./ Map of Bayern, 17th century.

Karta över del av norvästra Frankrike vid Nordsjökusten (dåvarande Sydflandern). Från 1640-talet./ Map of north west France by the Northern Sea. From ca 1640.

Karta över del av norvästra Frankrike vid Nordsjökusten (dåvarande Sydflandern). Från 1640-talet./ Map of north west France by the Northern Sea. From ca 1640.

Karta över de nordliga kungarikena, Skandinavien (med de östliga provinserna), 1700-tal./ Map of the Northen Kingdoms, Scandinavia (with the Eastern provinces), 18th century.

Karta över de nordliga kungarikena, Skandinavien (med de östliga provinserna), 1700-tal./ Map of the Northen Kingdoms, Scandinavia (with the Eastern provinces), 18th century.

Ca. 1864. Unusual front AND back photos (see other pin) of the same woman, Wilhelmina von Hallwyl. From Bern, Switzerland. Hallwylska museet.

Ca. 1864. Unusual front AND back photos (see other pin) of the same woman, Wilhelmina von Hallwyl. From Bern, Switzerland. Hallwylska museet.

hattband

hattband