Build a Dinosaur with Shapes Children's Craft / Art Project - Great for Pre-K Complete's Dinosaur theme! Repinned by Pre-K Complete - follow us on our blog, FB, Twitter, & Google Plus!

Dinosaur week: Fun & Simple dinosaur activity for kids! Maybe for older kids give each shape a numerical value and have them add how much their dino is worth. Can use with class to compare/contrast amounts, etc.

Twinkl Resources >> Number Multiples Individual Display Posters >> Classroom printables for Pre-School, Kindergarten, Elementary School and beyond! Math, Numbers, Classroom Display, Posters

Twinkl Resources Number Multiples Individual Display Posters Classroom printables for Pre-School, Kindergarten, Elementary School and beyond!

Planets Cutouts

Planet cut outs. Key Concepts include: Position of the Earth in the solar system Print the worksheet on card stock, cut out, and have the students put the planets in order. Students could also number the planets to demonstrate order.

Laura Candler's Fraction File Cabinet

Fabulous Fraction File Cabinet full of free resources! (Thanks to Laura Candler for sharing these great tips and activities.

The Parts of a Mathematician {Boy} $

The Parts of a Mathematician {Boy}

This poster grew out of a request and was created in the style of the other posters (The Parts of a Writer, The Parts of a Reader, and The Parts of.

En film om hur man kan arbeta med läsfixarna och genrepedagogik/ Beskrivande text!

En film om hur man kan arbeta med läsfixarna och genrepedagogik/ Beskrivande text!

...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. C Malin

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling.

Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar. I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibla…

Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar. I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibla…

Pinterest
Search