More ideas from Sonja

Mini Craft, Preschool Themes, Barn, Communication, Creative, Shed

Julsång babblarna

Julsång babblarna

Skapa egna Babba med hjälp av papperstallrikar, papper och färg.

Skapa egna Babba med hjälp av papperstallrikar, papper och färg.

Babblarna jul

Babblarna jul

Pekprat till boken: I Bobbos väska. Pekpratet är tillgängligt för barnen under lässtunden så att de har möjlighet att följa med och återberätta efteråt #tydliggörandepedagogik #akk #kommunikation #olikavägartillspråket #bildstöd #förskola #lpfö98 #inkludering #tillgänglighet #babblarna #språkutveckling #pekprat #funktionsnedsättning #görasigförstådd #hållafokus #utvecklingochlärande

Pekprat till boken: I Bobbos väska. Pekpratet är tillgängligt för barnen under lässtunden så att de har möjlighet att följa med och återberätta efteråt #tydliggörandepedagogik #akk #kommunikation #olikavägartillspråket #bildstöd #förskola #lpfö98 #inkludering #tillgänglighet #babblarna #språkutveckling #pekprat #funktionsnedsättning #görasigförstådd #hållafokus #utvecklingochlärande

Babblarna foot and handprints

Babblarna foot and handprints

Babblarna och vad de symboliserar gentemot Lpfö (Läroplan)

Babblarna och vad de symboliserar gentemot Lpfö (Läroplan)