When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Demokrati 100 år: Allmän & lika rösträtt i Sverige

25 Pins
 1y
Collection by
Svartvit foto som föreställer en folksamling i Stockholm. Pratbubblor över bilden föreställer vad Anna Maria Engström ropade: "Leve den allmänna rösträtten och kvinnans medborgarrätt!" samt polisens svar: "Det blir 50 kronor i böter". Stockholm, Ann Margret, Semester, Anna, Memes, Movie Posters, Meme, Film Poster, Billboard
Under en rösträttsdemonstration 21 april 1902 grips Anna Maria Engström. Hon anses ha stört ordningen genom att ropa ”Leve den allmänna rösträtten och kvinnans medborgarrätt!” Hon döms till 50 kronor i böter. Bildbearbetning: Stockholmskällan CC-BY. Foto: Andreas Hasselgren, 1902, Stadsmuseet i Stockholm, CC-BY. Citat: Fritt från dokument från Anna Maria Engström rättsfall, 1902, Stockholms stadsarkiv. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto som föreställer män vid en bar i ett fint inrett rum. Servitörer och bartenders står till tjänst. Tid
Fotografiet visar baren på Hotel Rydberg vid ungefär samma tid som Fosterländska förbundet gav ut sin skrift "Att tänka på innan man lofvar eller beslutar" där de argumenterar mot allmän rösträtt. De menar att det röstningssystem som Sverige redan hade var bra och inget behövde ändras. Bildbearbetning: Stockholmskällan CC-BY. Okänd fotograf, 1903, Stadsmuseet i Stockholm. Citat: Fritt efter "Att tänka på innan man lofvar eller beslutar", Fosterländska förbundet, 1902, Stockholms stadsarkiv.
Svartvit foto som visar riksdagshuset. Pratbubblior över bilden. Sake
Fotografiet visar Riksdagshuset från Strömgatan, vid tiden för debatterna om allmän och lika rösträtt. Johan Thyrén var riksdagsledamot 1909-1917 och han var skeptiskt till kvinnlig rösträtt. Bildbearbetning: Stockholmskällan CC-BY. Fotograf: Okänd, 1905-1910. Stadsmuseet i Stockholm. Citat: Fritt efter Johan Thyréns inlägg i debatten: "Stora rösträttsdebatter i riksdagen" i Stockholms Dagblad, 19 maj 1912, Stockholms stadsarkiv. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto på Sankt Eriksplan med räls och ett hus. Ett citat ligger över bilden. Boarding Pass
Fotografiet visar Sankt Eriksplan 1902, samma år som Fosterländska förbundet gav ut sin skrift "Att tänka på innan man lofvar eller beslutar" där de argumenterar mot allmän rösträtt. Bildbearbetning: Stockholmskällan, CC-BY. Foto: Larssons Ateljé, 1902, Stadsmuseet i Stockholm, CC-BY. Citat: Fritt efter "Att tänka på innan man lofvar eller beslutar", Fosterländska förbundet 1902, Stockholms stadsarkiv. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto med Elin Wägner och en hög trave pärmar. En pil pekar på högen med texetn "Sjukt många som vill att kvinnor ska få rösta." Academics, Feminist, Academic Dress, Villa, Fork
Författaren och feministen Elin Wägner, som engagerade sig i rösträttsfrågan, står med en hög trave pärmar som innehåller insamlade namnunderskrifter från personer som vill införa kvinnlig rösträtt. Bildbearbetning: Stockholmskällan CC-BY. Okänd fotograf, 1914. Stadsmuseet i Stockholm. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto som föreställer män i riksdagen, med en pratbubbla där det står "Nej, jag tror inte att de flesta kvinnor vill ha rösträtt." Maj, Cards Against Humanity
Den 18 maj 1912 hålls en stor rösträttsdebatt i riksdagen. Stockholms Dagblad skriver om de som uttalat sig, bl.a. Herr Ossian Berger. Han är skeptisk mot den kvinnliga rösträtten. Bildbearbetning: Stockholmskällan, CC-BY. Foto: Wiklunds Ateljé, 1917, Stockholms Stadsmuseet i Stockholm. Citat: fritt hämtat ifrån tidningsartikeln "Stora rösträttsdebatter i riksdagen", Stockholms Dagblad 19 maj 1912. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto på Ann-Margret Holmgren med ett citat från henne: "Det är orättvist om bara hälften av folket får rösta." Einstein
författaren, kvinnosakskvinnan och fredskämpen Ann-Margreth Holmgren (1850-1940). Bildbearbetning: Stockholmskällan, CC-BY. Foto: Okänd fotograf och år, Stadsmuseet i Stockholm. Citat: Hämtat från Ann Margret Holmgrens brev till Carl Lindhagen, 1897 – 1901, Stadsarkivet i Stockholm. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto med Anna Whitlock vid ett skrivbord med pratbubblor på. Fictional Characters, Fantasy Characters
Anna Whitlock var skolpionjär och rösträttskämpe. Citatet är hämtat från ett brev till kungen, skickat av styrelsen för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 1905. Karaktären Dagmar Friman i SVT:s serie Fröken Frimans krig är inspirerad av Anna. Bildbearbetning: Stockholmskällan, CC-BY. Foto: Okänd fotograf, 1912, Stadsmuseet i Stockholm. Citat: fritt hämtat från brev till konungen, 1905 Stockholms Stadsarkiv. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto som föreställer kungliga slottet med pratbubblor över. Building, Landmarks, Travel, Viajes
Fotografiet visar Stockholms slott 1890 - 1903. Ungefär vid samma tid, år 1905, skickade styrelsen för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm ett brev till konungen. I brevet kräver de allmän rösträtt för kvinnor på lika villkor som för män. Bildbearbetning: Stockholmskällan, CC-BY. Foto: Okänd fotograf, 1890 - 1903, Stadsmuseet i Stockholm. Citat: anspelar på brevet till konungen, 1905, Stockholms stadsarkiv. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto på Valfrid Palmgren vid ett skrivbord. Ett citat från henne, "Lika semester för lika arbete" ligger över bilden.
Bildbearbetning: Stockholmskällan CC-BY. Foto: Okänd fotograf, 1910. Stadsmuseet i Stockholm. Citat: Fritt efter Valfrid Palmgrens debattinlägg i Stockholms stadsfullmäktige 20 mars 1911. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit foto på en sjukhussal, med ett citat från Doktor Erik Tretow från 1912.
Bildbearbetning: Stockholmskällan, CC-BY. Foto: Sabbatsbergs sjukhus, okänd fotograf, 1896, Stockholms stadsmuseum. Text: Fritt efter artikel i Svenska Dagbladet 12 april 1912 som skriver om doktor Erik Tretow och hans åskikter kring den kvinnliga rösträttsfrågan. #demokrati100år #demokrati100 #firademokratin
Svartvit fotografi på kvinnor i ett rum, med pratbubblor där kvinnorna berättar vilket år de fick välja. Om
Sverige - ett föregångsland? Bildbearbetning: Stockholmskällan, CC-BY. Foto: Okänd fotograf, 1911, Stockholms stadsmuseum. Texten: fritt hämtad från texten Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser, 1906, Stockholms stadsarkiv. #demokrati100år #demokrati100
Porträtt av Valfrid Palmgren Samar, Male Sketch, Art, Art Background, Kunst, Performing Arts, Art Education Resources
Valfrid Palmgren var den 2a kvinnliga ledamoten av Stockholms stadsfullmäktige. Eftersom att kvinnor fick lägre lön än sina manliga kollegor för samma arbete, fick de vid den tiden också kortare semester än sina manliga kollegor - något som Valfrid ville förändra. Valfrid Palmgren was the 2nd female member of the Stockholm City Council, she wanted women to have the same right to vacation as men. Okänd fotograf/Unknown photographer, 1910-1913, CC-BY, Stockholms stadsarkiv/Stockholm CIty Archives.
Polisrapport från ingripandet av Anna-Maria Engström den 21 april 1902. Maria, Personalized Items
"Jag går ej, jag går och står hvar jag vill!” Den 32-åriga barberarbiträdet Anna Maria Engström grips av polisen under en stor rösträttsdemonstration den 21 april 1902. Hon vägrar lämna platsen och får böta femtio kronor för att inte lyda polisen. 32-yo barber's assistant Anna Maria Engström was arrested at a suffrage demonstration. She refused to leave and was fined for not obeying the police. Polirapport/Police report - Stockholms stadsarkiv/Stockholm City Archives.
Hjalmar Branting i talarstolen vid Stadshusets invigning. Kameravinkel är nedifrån upp och i bakgrunden finns folk som kikar ut ur Stadsmuseets fönster. Motion, Museum, Revolution, Painting, Painting Art, Paintings, Painted Canvas, Museums
1902 skrev Hjalmar Branting en motion i riksdagen om att införa allmän rösträtt. Han var Sveriges statsminister 1920-1923, och ville förändra samhället genom reformer, utan våld eller revolution. Han höll flera tal för att lugna våldsamma demonstrationer. Hjalmar Branting was Sweden's Prime Minister 1920-23 and a proponent of universal suffrage. Okänd fotograf/unknown photographer, 26 juni 1923. CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet
Ann-Margrét Holmgren poserar med schal över axlarna. Targaryen, Game Of Thrones Characters
Ann-Margrét Holmgren var med och grundade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Hon skrev både brev och artiklar för att påverka demokratins utveckling. Ann-Margrét Holmgren co-founded the National Association for Women's Political Voting Rights, LKPR. She wrote both letters and articles to influence the development of democracy. Okänd fotograf, okänt årtal/Unknown photographer and date, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet
Svartvit porträtt på Carl Lindhagen i kostym och fluga. Abraham Lincoln, Brother, Politics, Velvet
Carl Lindhagen var jurist och politiker samt Stockholms borgmästare 1903-1930. Han var bror till Anna Lindhagen och arbetade för att införa allmän och lika rösträtt. Carl Lindhagen, Anna Lindhagen's brother, worked to introduce universal & equal suffrage in Sweden. Okänd fotograf och årtal/Unknown photographer and date, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet
Anna Lindhagen poserar med en hatt med fjädrar Stockholm City, City Museum, National Association, City Council, Che Guevara, Feathered, Photographer, Till
Anna Lindhagen var i Stockholms stadsfullmäktige 1911-1923. Hon var en av grundarna till LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Anna Lindhagen was a member of the Stockholm City Council 1911-1923. She was one of the founders of LKPR, the National Association for Women's Political Voting Rights. Photo from the 1920s, Anna is pictured with a feathered hat. Okänd fotograf/Unknown photographer, 1920-1930, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet
Signe Bergman poserar och håller upp en flagga. Figures
Signe Bergman var en av de ledande medlemmarna i organisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och även dess ordförande åren 1914-1917. Signe Bergman was one of the leading members of the Swedish National Association for Women's Political Voting Rights (LKPR) and its chairman 1914-17. Okänd fotograf/unknown photographer, 1914, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet
Karolina Widerström poserar bakom sitt skrivbord. Education In Sweden, Suffrage, Gynecologists, Physician, Women In History, University, Female
Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare. 1912-1915 var hon ledamot i Stockholms stadsfullmäktige och 1918-21 var hon ordförande för LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Karolina Widerström was Sweden's first female doctor, a member of Stockholm's City Council and chairman of LKPR, the National Association for Women's Political Voting Rights. Okänd fotograf/Unknown photograpger, 1906, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet
Svartvit porträtt av Nils Edén.
När Nils Edén var statsminister 1917 förhandlade han med kung Gustav V, som lovade att avstå från att utöva sin makt och godkänna statsministerns beslut. På så sätt drev Nils igenom principbeslutet om att införa allmän och lika rösträtt i riksdagen. Nils Edén was Prime Minister of Sweden 1917. He passed a motion for universal & equal suffrage in the parliament, allowing women voting rights. Foto/Photo: Jan de Meyere, 1925-1941, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet
Två kvinnor sitter och tittar i en tidning. 7 Mars, Drawings
Yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren (höger) var den första kvinnan i riksdagen där hon satt i tolv år. Kerstin var medlem i Frisinnade kvinnors riksförbund och var med och grundade Fogelstadgruppens kvinnliga medborgarskolan. Signe Höjer till höger. Kerstin Hesselgren (right) was a suffragette and the first woman in the Swedish Parliament. Foto/Photo: SvD, 7 mars 1950, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet #demokrati100 #demokrati100år
Anna Whitlock sitter i profil vid ett skrivbord, en bokhylla är i bakgrunden. Desk, Furniture, Home Decor, Desktop, Decoration Home, Room Decor
Anna Whitlock har stått som förebild för Dagmar Friman i SVT:s dramaserie Fröken Frimans krig. Anna var ordförande för LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1903-1907 & 1911-1912. Anna Whitlock was chairman of LKPR, the National Association for Women's Political Voting Rights in Sweden and an important suffragette. Okänd fotograf/Unknown photographer, 1912, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet #demokrati100 #demokrati100år
Elin Wägner bredvid en trave pärmar högre än henne själv. Blanket, Vintage, Bremen, Blankets, Vintage Comics, Cover
Elin Wägner bredvid en trave pärmar med insamlade namnlistor för kvinnlig rösträtt. Elin Wägner was a Swedish suffragette who gathered signatures for women's voting rights. Okänd fotograf/Unknown photographer, 1914, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet #demokrati100 #demokrati100år
Folk går med en flagga med texten Allmän rösträtt. Forde, Anton
Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901. Demonstration for universal suffrage at Ladugårdsgärdet on May 1, 1901. Foto/Photo: Anton Blomberg, CC-BY, Stadsmuseet i Stockholm/Stockholm City Museum. @stadsmuseet #demokrati100 #demokrati100år