Number organizers for multiples

Numbers for skip counting and multiplication Here's a set of number organizers that show multiples of each number inside the number outline. These might be interesting pieces in student notebooks.

How to draw Christmas reindeer car, chrysanthemum people grow up from a matrix @

Rentier und Santa mit Schlitten_How to draw Christmas reindeer car, chrysanthemum people grow up from a matrix @

How to Draw Cartoon Pig with the Word Pig Step by Step Drawing Tutorial for Children

How to Draw Cartoon Pig with the Word Pig Step by Step Drawing Tutorial for Children (Drawing Step)

Classroom Rules, Classroom Organization, Classroom Management, Classroom Ideas, Teaching Time, Teaching Art, Teaching Ideas, School Stuff, School Ideas

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al…

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Pinterest
Search